Inzicht #2: Europese cultuur en internationale verschillen

Omgaan met cultuurverschil: het Europees Herstelfonds als voorbeeld.

De Europese Unie heeft in de afgelopen decennia een enorme groei doorgemaakt. Deze groei in omvang brengt onvermijdelijk een groei in culturele verschillen met zich mee. Ondanks dat er gewerkt wordt aan een gemeenschappelijk ideaal, kunnen landen botsen. In dit tweede inzicht illustreren we dat middels een casus, namelijk de onderhandelingen over een Europees Herstelfonds in de coronacrisis.

Onderdeel van de MOOC Waar is Europa van?
Deze MOOC loopt van 16 maart 2021 tot 21 juni 2024
#2
Maarten Verwey | Didier Herbert | Jeroen Lenaers | Bernard Bot
Directeur-generaal Economische en Financiële Zaken bij de Europese Commissie | Hoofd van de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland | Lid van het Europees Parlement namens het CDA | Voormalig minister van Buitenlandse Zaken en Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie
Maarten Verwey (EC) en Didier Herbert (EC in NL) vertellen over hoe het Herstelfonds aan het begin van de coronacrisis felle discussies aanwakkerde. Jeroen Lenaers (EP) gaat in op hoe de Nederlandse positie met betrekking tot het herstelfonds werd ontvangen in andere landen. Tot slot gaat Bernard Bot (voormalig PV) in op hoe cultuurverschil bij belangentegenstellingen frictie kan veroorzaken en hoe deze frictie wordt voorkomen.

Van zes naar zevenentwintig lidstaten. Dat is niet niks. Waar cultuurverschillen bestaan, bestaat ook de mogelijkheid voor deze culturen om zo nu en dan te botsen. Toch moeten we het samen doen. Hoe zorg je er dan voor dat je als Unie samen tot beslissingen komt? En mogelijk zelfs sterker wordt door die verschillen?

"Ik denk dat bij dat Herstelfonds twee dingen speelden. Allereerst culturele verschillen, maar zeker ook een probleem in de tijdlijn en de synchronisatie. Toen we over dat Herstelfonds spraken, was er in Nederland nog niet zo bijster veel aan de hand. Terwijl in Italië, in een stad als Bergamo, de lijkwagens al volop door de stad reden. En juist in Italië zat men toen heel erg in de emotie, terwijl Nederland ook nog vanuit de eigen gedachten nadacht over welke voorwaarden we aan dat herstelfonds moesten koppelen."

- Jeroen Lenaers, lid van het Europees Parlement namens het CDA
Inzicht #2: Europese cultuur en internationale verschillen | MOOC 'Waar is Europa van?'