Inzicht #6: Beïnvloeding en transparantie bij beleidsvorming: het Europees transparantieregister

Transparantie als tweebaansweg in het maken van beleid.

Hoe beïnvloedt Europees beleid de burger en hoe beïnvloedt de burger Europees beleid? Voor beleidsmakers binnen de Europese Unie is het soms moeilijk om in kaart te brengen wie hen probeert te beïnvloeden en waarom. Dit inzicht gaat verder in op de wederzijdse beïnvloeding tussen burger en Unie en belicht hierbij het Europees transparantieregister.

Onderdeel van de MOOC Waar is Europa van?
Deze MOOC loopt van 16 maart 2021 tot 25 juli 2024
#6
Katarina Barley | Jeroen Hooijer | Machteld van Dijk
Vicevoorzitter van het Europees Parlement | Sectiehoofd binnen het directoraat-generaal Justitie bij de Europese Commissie | Adviseur Public Affairs van de provincie Noord-Brabant bij het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel
Katarina Barley (EP) vertelt over het transparantieregister. Jeroen Hooijer (EC) legt daarna uit hoe beleid uit de Europese Commissie veel (lokale) overheden, burgers en bedrijven treft en hoe die 'gehoord' worden. Tot slot laat Machteld van Dijk (HNP) ons zien welke instrumenten zij mag gebruiken om het EU-beleid te beïnvloeden.

Mensen kiezen politici om wetgeving te maken en te besturen. Je weet dan min of meer wat je te wachten staat. Maar achter de schermen zijn er dan lobbyisten die zich met dit proces gaan bemoeien. Die beïnvloeding is vaak compleet onzichtbaar voor burgers, maar heeft wel degelijk impact. Lobbyen is niet iets negatiefs. Zodra je jouw eigen belangen hebt en die presenteert en mensen daarover informeert, ben je immers een lobbyist. Het is dus prima, maar mensen moeten ervan afweten.

"Vaak wordt de EU nog gezien als iets buitenlands. Maar we zijn er toch echt onderdeel van. Probeer de EU klein te maken en vanuit jouw thema eens te kijken naar wat er bijvoorbeeld gebeurt op het gebied van duurzame mobiliteit en wat er gebeurt op het gebied van biologische landbouw. Dan zie je dat we samen kunnen bouwen aan de toekomst van Europa."

- Machteld van Dijk, adviseur Public Affairs van de provincie Noord-Brabant bij het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel
Inzicht #6: Beïnvloeding en transparantie bij beleidsvorming: het Europese transparantieregister | MOOC 'Waar is Europa van?'