Inzicht #3: Een duurzame unie: de Europese ‘Green Deal’

Een brug bouwen tussen Europese en Nederlandse klimaatambities.

De Europese ‘Green Deal’ is een ambitieus plan om de Europese klimaatdoelen te halen. Het plan heeft aandacht voor welzijn, gezondheid en een veilige toekomst voor onze kinderen, maar ook voor de ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties. In dit derde inzicht kijken we kritisch naar de Europese Green Deal en naar het verschil tussen de deal en het Nederlandse klimaatakkoord.

Onderdeel van de MOOC Waar is Europa van?
Deze MOOC loopt van 16 maart 2021 tot 23 mei 2024
#3
Diederik Samsom | Tom Berendsen | Paul van Dam | Bas Eickhout
Kabinetschef van vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans | Lid van het Europees Parlement namens het CDA | Klimaatattaché en coördinator Green Deal bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie | Lid van het Europees Parlement namens GroenLinks
Diederik Samson (EC) vertelt over het Europees actieplan: de Europese ‘Green Deal’. Daarna gaat Tom Berensen (EP) in op hoe hij vanuit zijn rol als parlementariër aankijkt tegen de Green Deal. Paul van Dam (PV) vertelt verder over de verhouding tussen onze nationale en de Europese ambities en wat de inzet van Nederland is in de onderhandelingen over klimaat. Bas Eickhout (EP) sluit af door stil te staan bij de dilemma's die de Green Deal in de uitvoering met zich meebrengt.

De Europese Green Deal staat nu in het hart van het herstelplan van Europa, maar dat was eigenlijk nog niet zo vanzelfsprekend. Eigenlijk is het omgekeerde vaker voorgekomen. Dan hadden politici eindelijk de moed verzameld om een lange termijnplan te maken. Om een stip op de horizon te zetten en daar ook beleid voor te formuleren en dan kwam er weer iets dat alle aandacht opeiste. Dan was het lange termijnplan alweer weg. Dat nieuwe besef, dat heeft ons echt geholpen om dit plan overeind te houden.

"Het moet allemaal om, het gaat er allemaal anders uit zien. Dat kan met heel veel werkgelegenheid, dus er is een positief verhaal te vertellen, maar het is niet iets dat je even doet en dat vanzelf komt. Ja, het gaat ook pijn doen. Verandering doet pijn. Ik denk dat nog te weinig politici dat durven te zeggen."

- Bas Eickhout, lid van het Europees Parlement namens GroenLinks
Inzicht #3: Een duurzame unie: vergroening budget en de Europese ‘Green Deal’ | MOOC 'Waar is Europa van?'