Inzicht #5: Digitaliseren in Europees perspectief: kunstmatige intelligentie als voorbeeld

AI for humanity als Europese inzet in de wereld.

De moderne wereld en haar ontwikkelingen brengen digitale uitdagingen mee, waaronder omgaan met Artificial Intelligence (AI). De Europese Unie, maar ook de Nederlandse overheid werkt hard in het vinden van een juiste rol bij het reguleren van deze technologie.

Onderdeel van de MOOC Waar is Europa van?
Deze MOOC loopt van 16 maart 2021 tot 23 mei 2024
#5
Carlo van de Weijer | Diana van Driel | Claudine Vliegen | Gerard de Graaf | Kim van Sparrentak
Algemeen directeur van EAISI, het AI-instituut van de Technische Universiteit Eindhoven | Permanent gedelegeerde Digitale Overheid van Nederland bij de Europese Unie | Permanent gedelegeerde Telecom en Digitale Zaken van Nederland bij de Europese Unie | Directeur Digitale Economie en Coördinatie bij de Europese Commissie | Lid van het Europees Parlement en de High-Level Expert Group on Artificial Intelligence namens GroenLinks
Carlo van de Weijer (TU Eindhoven) vertelt over wat AI is. Vervolgens vertellen Diana van Driel en Claudine Vliegen (PV) over het belang van meedoen met de internationale beleidsvorming rondom AI. Daarna staat Gerard de Graaf (EC) stil bij de digitale uitdagingen die in de wereld spelen. Tot slot vertelt Kim van Sparrentak (EP) over de rol van waardenafwegingen in het vormen van regelgeving rondom AI en digitalisering.

Kunstmatige intelligentie is gebaseerd op algoritmen en op heel veel data. En we weten gewoon, als je kijkt naar de feiten, dat data niet neutraal is. Je ziet heel vaak dat juist een algoritme verschillen en bias die je al hebt in de maatschappij versterkt. En daarom is het heel belangrijk dat we echt ethische kunstmatige intelligentie hebben, die gebaseerd is op mensenrechten.

"In Europa is er altijd traditioneel van het individu uitgegaan. Van de democratische waarden. En dat is een insteek die niet de snelste is. Als je daar allemaal geen rekening mee hoeft te houden en je hebt gewoon een overheid of een beperkt aantal bedrijven met relatief veel macht, is dat natuurlijk voor de vaart veel beter. Maar ik denk toch dat het op de langere termijn de enige weg is dat je vanuit het individu rekent."

- Carlo van de Weijer, algemeen directeur van EAISI, het AI-instituut van de Technische Universiteit Eindhoven
Inzicht #5: Digitaliseren in Europees perspectief: kunstmatige intelligentie als voorbeeld | MOOC 'Waar is Europa van?'