Inzicht #1: Introductie op gedragsbeïnvloeding

Odette van de Riet over jumping to conclusions en de basisprincipes van gedragskennis

Bij het maken van beleid gaan we er vaak van uit dat mensen rationele wezens zijn en rationele keuzes maken. Maar vaak worden keuzes onbewust of deels bewust gemaakt. Van de Riet raadt ons aan eerst de situatie beter te doorgronden, alle factoren te bekijken die van invloed kunnen zijn en de grootste barrières en kansen te benoemen. Pas dan kun je als beleidsmaker verdere stappen zetten in het ontwerp van jouw beleid en hier op voortbouwen.

Deze MOOC loopt van 25 oktober 2016 tot 17 november 2016
#1
Odette van de Riet, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Foto: Jeroen Poortvliet
Odette van de Riet
Teamleider Behavioural Insights bij het ministerie van IenM
Al het overheidsbeleid is van invloed op het gedrag van mensen.

‘Zet je natuurlijke reflex uit om direct naar een oplossing te gaan!’

- Odette van de Riet, teamleader Behavioural Insight NL bij het ministerie van IenM
MOOC Slim beleid: gedragskennis in de praktijk
‘Het is tijd voor een gedragsbestuurskunde’
Combinatie van bestuurskunde en psychologie waardevol voor beleidspraktijk

Steeds vaker maken beleidsmakers gebruik van inzichten uit de psychologie om beleid effectiever te maken, zogenoemde ‘gedragsbestuurskunde’. Om dit te bewerkstelligen moeten psychologen en bestuurskundigen samenwerken met elkaar, en met de praktijk van het openbaar bestuur.

Lees verder op platform O

Hoe ver reikt jouw kennis over gedragsbeïnvloeding?

Bij het maken van beleid met gedragskennis, vertelde Odette over de DOE-MEE aanpak:

● Doorgronden
● Ontwikkelen
● Experimenteren
● Monitoring en Evaluatie

Zo kan je op een effectieve manier beleid maken aan de hand van gedragskennis.

Cases

 • Samen houden we Maastricht bereikbaar

  Maastricht Bereikbaar heeft als doel om 10% van de autonome groei van het autoverkeer op de belangrijkste routes op te vangen. Voor forenzen, bezoekers en inwoners van Maastricht en de regio en goederenvervoer is er een samenhangend pakket van maatregelen. Het gaat om een combinatie van alternatieven voor de auto.

   

  Lees verder op Maastricht Bereikbaar

 • Effectiever milieubeleid door gedragskennis

  Nederland staat voor de uitdaging de  samenleving en economie verder te verduurzamen. In dit advies wordt er ingegaan op het benutten van kennis over het gedrag van mensen om milieudoelen dichterbij te brengen. Een schoon milieu is een maatschappelijk doel waarbij ‘het niet vanzelf’ goed gaat, omdat mensen met hun gedrag daar niet vanzelfsprekend aan bijdragen.

  Lees het advies van Rli

 • Kennis van gedrag benutten in het verkeer

  Maatregelen baseren op inzicht in het gedrag van de reiziger vormt een belangrijk onderdeel van de werkwijze van Beter Benutten. Als je weet waarom mensen tijdens de spits reizen en op grond waarvan zij hun keuze maken, kom je tot effectievere oplossingen. Oplossingen die reizigers bewust maken van de mogelijkheid om op andere tijden, op andere manieren of niet te gaan reizen.
  Lees verder

We belonen iedereen die een inzicht tot zich heeft genomen
Kennis is macht
Bekijk ook onze andere andere inzichten in deze reeks.