Inzicht #8: Aan de slag! Een overzicht

Odette van de Riet: 'Elk overheidsbeleid is van invloed op gedrag'

Het klinkt cliché maar elke situatie en doelgroep vraagt om maatwerk wil je succesvol gedragskennis toepassen bij het maken van beleid. Of het nu gaat om spits mijden, obesitas of het voorkomen van uitgaansoverlast. Welke lessen, theorieën en interventies dien je sowieso te kennen?

Deze MOOC loopt van 25 oktober 2016 tot 17 november 2016
#8
Odette van de Riet, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Foto: Jeroen Poortvliet
Odette van de Riet
Teamleider Behavioural Insights bij het ministerie van IenM
Slim beleid is geen opgeschroefd modeverschijnsel. Het kan zolang je weet wat er speelt bij de doelgroep: een checklist van gedragsfactoren.

'Ga in gesprek met de doelgroep en breng de geschikte kennis bij elkaar. Kijk waar mogelijkheden zijn voor beleid en kansrijke opties liggen. Ga vervolgens experimenteren in de praktijk.'

- Odette van de Riet, Teamleider Behavioural Insights bij het ministerie van IenM
Inzicht #8 Aan de slag! Een overzicht | MOOC Slim beleid: gedragskennis in de praktijk
Kan jij de inzichten koppelen aan de theorie die Odette verteld?
Test hier je kennis!
Na deze quiz ben je volledig op de hoogte van deze MOOC Slim beleid: gedragskennis in de praktijk.

Schema van de vijf typen gedragsfactoren

Het schema met de vijf gedragsfactoren dat bij het ministerie van IenM wordt gebruikt, is gebaseerd op onderstaande publicaties.

 • Gedrag in beleid

  Mensen maken niet alleen op rationele gronden, zoals tijd en geld, een keuze voor een bepaalde vervoerswijze. In de praktijk laten zij zich ook leiden door emoties, vertonen ze gewoontegedrag en maken ze niet altijd gebruik van alle beschikbare informatie om hun keuze op te baseren. Door rekening te houden met inzichten uit de psychologie en gedragseconomie  is het mogelijk beter en effectiever mobiliteitsbeleid te maken.

  Lees de publicatie van het KiM (2011)

 • Doen en laten - Effectiever milieubeleid door mensenkennis

  Nederland staat voor de uitdaging de samenleving en economie verder te
  verduurzamen.  Dat dit gebeurt lijkt
  misschien vanzelfsprekend. Waarom is hier dan toch aandacht voor nodig?
  De overheid neemt een sturende rol op zich als er sprake is van algemeen
  vastgestelde doelen die de maatschappij als geheel ten goede komen, maar die
  niet ‘vanzelf’ worden bereikt.

  Lees de publicatie van Rli (2014)

 • Hoe mensen keuzes maken

  De laatste jaren groeit de wetenschappelijke kennis over de aard van menselijke keuzes met rasse schreden. Vakgebieden als sociale psychologie en hersen-wetenschap maken een grote bloei door, zeker ook in Nederland. Deze nieuwe kennis noopt niet alleen tot bijstellen van ons mensbeeld, maar is ook van belang voor beleidsmakers die zich bezig houden met de beïnvloeding van keuzes.

  Lees meer over deze publicatie van het WRR (2011)

Jij hebt het inzicht van Odette van de Riet helemaal doorlopen!
Mogen we je vragen wat je van de nieuwe OMOOC.nl vindt?
Bekijk ook onze andere andere inzichten in deze reeks.