Inzicht #7: De geleerde lessen

Een oproep om te blijven ontwikkelen

Onderdeel van de MOOC Digitalisering doet ertoe
Deze MOOC loopt van 15 januari 2019 tot 26 maart 2019
#7
Wouter Welling
Beleidsmedewerker Digitale Overheid bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Welke handvatten biedt de MOOC 'Digitalisering doet ertoe' ons en welke thema's verdienen nog aandacht? Wouter Welling vat in deze afsluitende video de geleerde lessen samen.