Inzicht #2: Digitale inclusie

Drempels wegnemen voor minder digitaal vaardige burgers

Een digitale overheid werpt drempels op voor een grote groep, minder digitaal vaardige burgers. Ze beïnvloedt hun dagelijks functioneren en brengt het ideaal van de inclusieve maatschappij in gevaar. Hoe neemt de overheid deze drempels weg en zorgt ze dat deze burgers mee kunnen komen?

Onderdeel van de MOOC Digitalisering doet ertoe
Deze MOOC loopt van 15 januari 2019 tot 26 maart 2019
#2
Yvonne Geers | Paul Adels | Lea Bouwmeester
Taalambassadeur | Manager Markt en Productontwikkeling bij de Bibliotheek Rotterdam | Senior adviseur zorgtransformatie, digitale vaardigheden en e-health bij het ECP
Yvonne Geers, taalambassadeur, vertelt over de problemen waar minder digitaal vaardige burgers tegenaan lopen. Paul Adels, manager Markt en Productontwikkeling bij de Bibliotheek Rotterdam, bespreekt wat bibliotheken kunnen doen om die problemen weg te nemen. Lea Bouwmeester, senior adviseur zorgtransformatie, digitale vaardigheden en e-health bij het ECP|Platform voor de InformatieSamenleving, voegt daaraan toe op welke wijze publiek-private samenwerking een positieve rol kan spelen.

Digitale inclusie betekent dat iedereen deel moet kunnen nemen aan de samenleving, ook online. Helaas zien we dat 15 tot 20 procent van de bevolking in Nederland moeite heeft met digitalisering. Dat leidt tot problemen in interacties, bijvoorbeeld met de overheid.

Weet jij al alles over digitale inclusie?
Doe de quiz en ontdek of je alle kennis in huis hebt!
Na deze quiz ben je volledig op de hoogte van dit inzicht.

"Toen ik MijnOverheid voor de eerste keer echt zelf ging gebruiken, viel ik veel over de moeilijke woorden. Ik gebruikte mijn woordenboekje dan om daarin op te zoeken wat er nu eigenlijk bedoeld wordt. Zo ben ik bezig een site te begrijpen en denk ik bij mezelf 'het zou zoveel makkelijker kunnen'."

- Yvonne Geers, taalambassadeur
Inzicht #2: Digitale inclusie | MOOC ‘Digitalisering doet ertoe’

Cases

 • Achterblijvers in de digitale wereld

  De digitale dienstverlening groeit. Of het nu gaat om het aanvragen van een paspoort, om internetbankieren, om het declareren van zorgkosten of om het online bestellen van een toegangskaartje, voor communicatie met bedrijven en overheden is toegang tot de digitale snelweg wenselijk en in sommige gevallen zelfs verplicht. Voor velen is deze digitalisering een verrijking en ontstaan er nieuwe kansen. Maar er zijn ook kanttekeningen te plaatsen bij deze snelle ontwikkeling. Beschikt iedereen wel over een geldig ‘rijbewijs’ voor deze digitale snelweg of dreigt hier een nieuwe tweedeling? De Stichting Lezen & Schrijven bracht de gevolgen van de digitalisering voor laaggeletterden in kaart.

  Download het rapport (.PDF)

 • Bouwstenen voor Digitale Inclusie

  Met de digitale kloof wordt het verschil bedoeld tussen diegenen die kunnen profiteren van digitale informatie- en computertechnologie (ICT) en zij die dit niet kunnen. Internet is een belangrijke bron van informatie en biedt een breed scala aan mogelijkheden om de (sociaal) maatschappelijke positie te verbeteren. Het kunnen benutten van deze mogelijkheden is essentieel. Zeker nu veel organisaties (waaronder de overheid) van de burger verwachten dat ze (digi)taal zelfredzaam zijn. De veelgeprezen mogelijkheden die het internet biedt, zijn vaak niet beschikbaar voor de mensen die deze misschien wel het hardste nodig hebben. De armoederegisseur van de
  gemeente Amsterdam deed onderzoek naar de trends binnen digitale inclusie.

  Download het rapport (.PDF)

 • Nederlandse Digitaliseringsstrategie

  Om de kansen van digitalisering te benutten en antwoorden te geven op deze vragen moet Nederland voorop lopen met digitalisering. Met onderzoek, met experimenten en met het toepassen van nieuwe technologie. Op die manier versterken we het Nederlands verdienvermogen, kunnen we beter richting geven aan technologische ontwikkelingen en zetten we vol in op de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering. Met de Nederlandse Digitaliseringsstrategie geeft het kabinet verdere invulling en richting aan de grootste opgaven op het gebied van digitalisering, zo ook digitale inclusie.

  Download de strategie (.PDF)