Digitalisering doet ertoe

Deze MOOC is op 15 januari 2019 gestart.
Het volgende inzicht verschijnt op 22 januari

Steeds meer zaken met de overheid worden digitaal geregeld. Dat vraagt iets van de burger, maar ook van de publieke professional. Digitalisering brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Het vakmanschap van werknemers binnen ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten en andere publieke organisaties verandert erdoor. In zes inzichten onderzoekt Wouter Welling, beleidsadviseur Digitale Overheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de impact van digitalisering op het werk van de overheid. In de inzichten komen achtereenvolgens digitale identiteit, digitale inclusie, platformen, algoritmen, grondrechten en de generieke digitale infrastructuur aan bod.

 

Deze MOOC gaat op 15 januari 2019 van start en is mogelijk gemaakt door de directie Informatiesamenleving en Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bekijk hieronder alvast de introductievideo.