Digitalisering doet ertoe

Het laatste inzicht van deze MOOC is op 26 maart verschenen. Alle inzichten zijn nu terug te kijken.

Steeds meer zaken met de overheid worden digitaal geregeld. Dat vraagt iets van de burger, maar ook van de publieke professional. Digitalisering brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Het vakmanschap van werknemers binnen ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten en andere publieke organisaties verandert erdoor. In zes inzichten onderzoekt Wouter Welling, beleidsadviseur Digitale Overheid bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de impact van digitalisering op het werk van de overheid. In de inzichten komen achtereenvolgens digitale identiteit, digitale inclusie, platformen, algoritmen, grondrechten en de generieke digitale infrastructuur aan bod.

 

Deze MOOC is 15 januari gestart en is mogelijk gemaakt door de directie Informatiesamenleving en Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bekijk hieronder alvast de introductievideo.