Inzicht #6: De generieke digitale infrastructuur

Het verbeteren van de dienstverlening door het inzetten van nieuwe technologie en het ontwikkelen van een digitale infrastructuur

Voor veel overheden is de samenhang van GDI-voorzieningen niet vanzelfsprekend. Voorzieningen als DigiD, MijnOverheid en Ondernemersplein worden veelvuldig gebruikt, maar zijn niet voor iedere burger in de praktijk eenvoudig en begrijpelijk. Hoe verbetert de overheid haar dienstverlening door het inzetten van nieuwe technologie en het ontwikkelen van een digitale infrastructuur?

Onderdeel van de MOOC Digitalisering doet ertoe
Deze MOOC loopt van 15 januari 2019 tot 26 maart 2019
#6
Yvonne van der Brugge-Wolring | Maarten Schurink
Algemeen directeur bij Logius | Secretaris-generaal bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Wouter Welling gaat in gesprek met Yvonne van der Brugge-Wolring, algemeen directeur bij Logius, over de definitie en het belang van de GDI. Ook gaat hij langs bij Maarten Schurink, secretaris-generaal van het Ministerie van BZK, om bestaande uitdagingen te inventariseren en hiervoor oplossingen te vinden.

We mogen trots zijn op waar we in Nederland staan. We hebben een goede infrastructuur voor de digitale overheid. Toch mogen we meer inzetten op de gebruiksvriendelijkheid van de digitale overheid en die gebruiksvriendelijkheid ontwikkelen in kleine stapjes.

Weet jij al alles over de generieke digitale infrastructuur?
Doe de quiz en ontdek of je alle kennis in huis hebt!
Na deze quiz ben je volledig op de hoogte van dit inzicht.

"De generieke digitale infrastructuur is de digitale snelweg waarlangs we met elkaar, met de overheid, burgers en bedrijven, zaken kunnen doen."

- Yvonne van der Brugge-Wolring, algemeen directeur bij Logius
Inzicht #6: De generieke digitale infrastructuur | MOOC ‘Digitalisering doet ertoe’