Inzicht #5: Verder bouwen op lessons learned

De essenties samengevat en een oproep om mee te doen.

In dit laatste inzicht worden nog eenmaal de essenties van de MOOC samengevat. Er wordt achtereenvolgens in korte fragmenten herhaald wat het Startup in Residence-programma inhoudt, hoe de nieuwe manier van aanbesteden eruit ziet, hoe ambtenaren zich ‘the startup way of working’ eigen maken en wat het programma oplevert.

Onderdeel van de MOOC Overheid opent deuren voor startups
Deze MOOC loopt van 2 juli 2020 tot 16 juli 2020
#5
Fianne Smith
Projectleider Startup in Residence bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
In deze video worden nog eenmaal de lessen van deze MOOC herhaald. Ook doet Fianne Smith, projectleider Startup in Residence bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een oproep aan alle overheidorganisaties om mee te doen!