Overheid opent deuren voor startups

Het laatste inzicht van deze MOOC is op 16 juli verschenen. Alle inzichten zijn nu terug te kijken.

Diverse overheden nodigen startups in het ‘Startup in Residence-programma’ uit om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen, die voortkomen uit landelijke, provinciale en regionale ambities. In het Startup in Residence-programma krijgen startups trainingen en professionele begeleiding van coaches en mentoren, zodat zij hun plannen vanaf een eerste conceptualisatie tot een passende oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk kunnen valideren, in het voordeel van overheden. Het programma brengt daarmee automatisch uitdagingen met zich mee voor de betrokken ambtenaren en de startups zelf. Waar de overheid bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken normaal gesproken bijvoorbeeld in lange samenwerkingstrajecten terecht komt met grote, invloedrijke partijen bij haar zoektocht naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, kenmerkt de samenwerking met startups zich door snelheid, aanpassingsvermogen en een jonge dynamiek.

 

In deze MOOC nemen wij jou mee in de gedachte achter het Startup in Residence-programma, achterhalen wij de uitdagingen die dit programma voor de ambtelijke organisatie met zich meebrengt, brengen wij oplossingen voor die uitdagingen in beeld en tonen wij de resultaten van het programma. Deze MOOC is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.