Inzicht #2: Aanbesteden nieuwe stijl

Aanbestedingsprocedures vereenvoudigen voor innovatie.

Om startups in hun samenwerking met de overheid voldoende ruimte te kunnen bieden en hun denkvermogen zo min mogelijk te belasten met de administratieve vereisten die binnen een samenwerking met de overheid noodzakelijk zijn, is binnen veel overheidsinstellingen een nieuwe manier van aanbesteden ontwikkeld. In dit tweede inzicht wordt het belang van innovatief aanbesteden toegelicht en de voorwaarden die daarbij gesteld moeten.

Onderdeel van de MOOC Overheid opent deuren voor startups
Deze MOOC loopt van 2 juli 2020 tot 16 juli 2020
#2
Anita Poort | Richard Lennartz | Luc van den Ende
Jurist bij de Chief Technology Office bij de gemeente Amsterdam | Directeur UBR|HIS bij de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Oprichter van Geronimo.AI
In deze video vertelt Anita Poort, jurist bij de Chief Technology Office bij de gemeente Amsterdam, hoe de 'traditionele' manier van aanbesteden zich verhoudt tot innovatief aanbesteden. Richard Lennartz, directeur UBR|HIS bij de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gaat vervolgens in op welke voorwaarden innovatief aanbesteden vergt. Luc van den Ende, oprichter van Geronimo.AI, vertelt tot slot hoe hij deze manier van aanbesteden als 'externe' ervaren heeft.

Om de samenwerking tussen de overheid en startups makkelijker toegankelijk te maken is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de afgelopen tijd hard gewerkt aan een simpelere manier van aanbesteden. Deelnemers zijn minder tijd kwijt aan de aanbestedingsprocedure, doordat documenten aanzienlijk zijn ingekort. Daarnaast kan nu bij een succesvolle pilotsamenwerking eenvoudiger worden overgegaan naar opschaling. De startup hoeft dus niet, zoals voorheen, opnieuw de aanbestedingsprocedure in.

"Het doel van eenvoudiger aanbesteden is om de hoge drempel, om aan een gemeentelijke aanbesteding mee te doen, voor startups te verlagen en om contracten die wij de startups aanbieden te versimpelen en te faseren."

- Anita Poort, jurist bij de Chief Technology Office bij de gemeente Amsterdam.
Inzicht #2: Aanbesteden nieuwe stijl | MOOC 'Overheid opent deuren voor startups'