Inzicht #3: Ambtenaren en ‘the startup way of working’

Overleggen en overwegen vs. snelheid, aanpassingsvermogen en een jonge dynamiek.

Waar de overheid bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken normaal gesproken in lange samenwerkingstrajecten terecht komt met grote, invloedrijke partijen, kenmerkt de samenwerking met startups zich door snelheid, aanpassingsvermogen en een jonge dynamiek. In dit derde inzicht wordt aandacht besteed aan wat het invoeren van het Startup in Residence-programma in een overheidsorganisatie vraagt van ambtenaren.

Onderdeel van de MOOC Overheid opent deuren voor startups
Deze MOOC loopt van 2 juli 2020 tot 16 juli 2020
#3
Jeroen Vonk | Ger Baron | Patricia Dorland-Ceder
Innovation designer bij Novum bij de Sociale Verzekeringsbank | Chief Technology Officer bij de gemeente Amsterdam | Adviseur Bedrijfsafval, oud-deelnemer van trainingsprogramma ‘Start-up 101’, en probleemeigenaar Startup in Residence bij de gemeente Amsterdam
In deze video staan Jeroen Vonk, innovation designer bij Novum bij de SVB, en Ger Baron, CTO bij de gemeente Amsterdam, stil bij het verschil tussen de manieren van werken van ambtenaren en die van startups. Patricia Dorland-Ceder, adviseur Bedrijfsafval bij de gemeente Amsterdam, staat daarna stil bij haar ervaringen een trainingsprogramma dat ambtenaren de 'startup way of working' eigen maakt.

Voor de opdrachtgevers van startups binnen de eigen organisatie biedt de gemeente Amsterdam een training aan genaamd ‘Start-up 101’, waarin ze haar medewerkers leert hoe te denken en werken als (en met) een startup. Ze leren bijvoorbeeld dat dit om een andere aanpak vraagt ten aanzien van probleemoplossing, dat het raadzaam is om hoofdaannames zo snel mogelijk te toetsen en dat het wenselijk is om bij iedere stap de eindgebruiker in gedachten te houden.

"Het grootste verschil tussen een startup en de overheid is wel dat een startup een beperkte hoeveelheid tijd en geld heeft om tot een werkbare oplossing te komen voor problemen. Ze moeten daarom zo vroeg mogelijk hun product testen met mensen en zo vroeg mogelijk falen om hun product zo snel en zo slim mogelijk te verbeteren. De overheid is vaak gewend om lang te vergaderen, lang na te denken over dingen, veel op te schrijven en vervolgens, op het moment dat ze dan iets gemaakt heeft, pas te testen."

- Jeroen Vonk, innovation designer bij Novum bij de Sociale Verzekeringsbank.
Inzicht #3: Ambtenaren en 'the startup way of working' | MOOC 'Overheid opent deuren voor startups'