Inzicht #4: Successen van Startup in Residence

Een presentatie van complexe uitdagingen en hun innovatie oplossingen.

De afgelopen jaren zijn er over het hele land al ‘Startup in Residence’-programma’s gestart. In dit vierde inzicht kijken we naar een drietal samenwerkingen, waarin we probleemeigenaren en startups horen vertellen over hun ervaringen. Ze delen hun geleerde lessen.

Onderdeel van de MOOC Overheid opent deuren voor startups
Deze MOOC loopt van 2 juli 2020 tot 16 juli 2020
#4
Robbert Hoving | Ard Jol | Sebastiaan van der Vliet | Laurens Tuinhout | Wieteke de Boer | Ruben Deddens
Hoofd van het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen | Directeur bij Pandora Intelligence | Senior beleidsadviseur Openbaar Vervoer bij de provincie Zuid-Holland | Partner bij EVAnet | Beleidsmedewerker Groen bij de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Groningen | Oprichter van SEC groep
In deze video worden duo-interviews getoond met probleemeigenaren, die houder zijn van uitgeschreven uitdagingen, en startups die oplossingen hebben bedacht voor deze uitdagingen.

De samenwerkingen vinden binnen het Startup in Residence-programma vaak plaats in een wisselwerking tussen een probleemeigenaar, die belast is met de definiëring van het maatschappelijke vraagstuk en de begeleiding van een startup, en de startup zelf, die zorg draagt voor het bedenken van een oplossing voor het maatschappelijke vraagstuk.

"Sensoty biedt op basis van realtime bodem- en omgevingsdata adviezen en die laten zien waar je welke onderhoudsmaatregel zou moeten treffen. Hetgeen bijdraagt aan de versterking van het groen of het sneller laten herstellen van het groen na evenementen. We hebben eerst een pilot gedaan van ongeveer anderhalf jaar. Tijdens het SiR-programma. Uiteindelijk is het een opdracht geworden, dus de komende drie jaar gaan we met Sensoty het Noorderplantsoen beheren."

- Ruben Deddens, oprichter van SEC groep.
Inzicht #4: Suscessen van Startup in Residence | MOOC 'Overheid opent deuren voor startups'