Inzicht #1: Met startups werken aan innovatie

Een introductie in het 'Startup in Residence'-programma.

Al enige tijd geleden heeft binnen diverse overheidsinstellingen het ‘Startup in Residence’-programma haar intrede gedaan. De overheid nodigt startups in dit programma uit om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen. In dit eerste inzicht wordt in beeld gebracht wat het Startup in Residence-programma is, waarom het ooit is opgezet en wat de huidige, complexe ambities zijn.

Onderdeel van de MOOC Overheid opent deuren voor startups
Deze MOOC loopt van 2 juli 2020 tot 16 juli 2020
#1
Fianne Smith | Minouche Cramer | Peter Elias | Arinda van der Meer
Projectleider Startup in Residence bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Startup Officer en programmamanager Innovatie bij de gemeente Amsterdam | Startup Officer bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid | Projectleider Startup in Residence bij de gemeente Den Haag
In deze video staan Fianne Smith, projectleider SiR bij BZK, en Minouche Cramer, Startup Officer in Amsterdam, stil bij de doelen van het 'Startup in Residence'-programma. Peter Elias, Startup Officer bij JenV, vervolgt door te vertellen over de complexiteiten die het programma meebrengt. Arinda van der Meer, projectleider SiR in Den Haag, sluit af over wat nu de complexe ambities zijn.

Het Startup in Residence-programma is ontzettend belangrijk om de overheid meer te laten innoveren en experimenteren. De overheid kan als ‘launching customer’ van startups voorop lopen in de ontwikkeling van nieuwe initiatieven die de burgers en bedrijven beter kunnen bedienen. Zo kan stedelijke bedrijvigheid worden vergroot.

"Je ziet dat maatschappelijke uitdagingen steeds complexer worden. Er spelen heel veel stakeholders mee. Daarom zijn we op zoek naar creatievere oplossingen, waarbij we als overheid niet alles zelf bedenken, maar daar een heel startup-ecosysteem bij betrekken."

- Fianne Smith, projectleider Startup in Residence bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Inzicht #1: Met startups werken aan innovatie | MOOC 'Overheid opent deuren voor startups'