Inzicht #3: Urgentie, waarden en afwegingen

Agnes van Ardenne met drie urgente beleidsvragen over technologische innovaties

Technologie ontwikkelt zich in een razend tempo en heeft een enorme invloed op mens, overheid en samenleving. Daarnaast bevinden veel technologische innovaties zich in de pijplijn. Wanneer ze zullen doorbreken weten we niet.

Onderdeel van de MOOC Innovatie door technologie
Deze MOOC loopt van 29 september 2016 tot 14 november 2017
#3
Jessica Fejos: 3D Print show 2015 New York city (Flickr).
Agnes van Ardenne
Voormalig lid Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en voorzitter DBC
We weten dat doorbraaktechnologieën onze manier van leven meer dan voorheen ingrijpend gaan veranderen. Dit vraagt om een overheid die zich permanent instelt op de sociale, economische en ruimtelijke effecten daarvan.

‘De overheid moet haar lerend vermogen vergroten en daar helpen experimenten bij’

- Agnes van Ardenne
MOOC Stedelijke innovatie door technologie
Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving
Welke impact kunnen technologische innovaties hebben voor het publieke en private domein op het gebied van gezonde voeding, efficiënte mobiliteit en slimme gebouwen?

Schermafdruk 2016-10-06 13.57.43

Digitaal magazine Rli met een toegankelijke en overzichtelijke weergave van de verkenning op hoofdlijnen en een korte introductie op innovaties binnen de thema’s: gezonde voeding, efficiënte mobiliteit en slimme gebouwen.

Vijf urgente beleidsvragen
Snellere dynamiek, intensievere wisselwerking, grotere verwevenheid

De Raad voor leefomgeving en infractructuur constateert in de verkenning dat technologische innovaties elkaar steeds sneller opvolgen en dat ze bovendien steeds meer met elkaar zijn verweven. Er ontstaat een nieuwe, snellere dynamiek en een intensievere wisselwerking tussen technologie en samenleving.

Innovaties hebben een steeds grotere invloed op onze manier van leven en op sociale en morele waarden zoals privacy en transparantie, vaak voordat we er met elkaar goed over hebben nagedacht. De Rli ziet een taak voor de overheid om eerder en ook breder maatschappelijk debatten te organiseren over de impact van innovaties op onze waarden.

In netwerken aan de slag

De Raad concludeert dat die snellere dynamiek het adaptief vermogen van de overheid op de proef stelt. De overheid zal op een andere manier moeten participeren in bestaande en nieuwe netwerken, omdat de intensievere wisselwerking tussen technologie en samenleving daar wordt vormgegeven. Het is niet meer de markt of de overheid. Overheden, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, burgers, ze zullen veel vaker samen in netwerken aan de slag gaan, en afwisselend initiatief en verantwoordelijkheid nemen.

Vijf urgente beleidsvragen

De Raad stelt in zijn verkenning vijf urgente beleidsvragen: over het publieke belang van data-infrastructuur, de impact van data op waarden, de organisatie van het maatschappelijk debat, het effect van technologische ontwikkeling op ruimtelijke ordening en infrastructuur, en over de veranderende rol van de overheid.

Download hier de volledige verkenning

‘Heel hard “nee” roepen tegen een technologie komt vaak neer op een poging om aan een stuur te draaien dat nergens op aangesloten is.’

- Peter-Paul Verbeek