Inzicht #7: Open data bij het ministerie van Justitie en Veiligheid

Brenno de Winter neemt ons mee naar het ministerie van Justitie en Veiligheid waar hij met Emine Özyenici en Wouter Dronkers de toepassingen van open data bespreekt.

Innovatie brengt nieuwe kansen maar ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Dankzij digitalisering hebben we meer gegevens beschikbaar dan ooit, maar hoe zetten we deze gegevens om tot nuttige toepassingen en wat kunnen we er precies mee? Nog belangrijker is de vraag hoe we data op een veilige en integere manier hanteren. Data kunnen in de juiste handen leiden tot prachtige ontwikkelingen, andersom kunnen zij in verkeerde handen desastreuze uitkomsten tot gevolg hebben. In inzicht #7 van de mooc ‘Innovatie door technologie’ bespreekt privacy- en transparantiespecialist Brenno de Winter een bijzondere vorm van data, namelijk de ‘open data’. Dat zijn data die vrij beschikbaar zijn en gebruikt kunnen worden voor uiteenlopende doeleinden.

Onderdeel van de MOOC Innovatie door technologie
Deze MOOC loopt van 29 september 2016 tot 14 november 2017
#7
Brenno de Winter | Emine Özyenici | Wouter Dronkers
Privacy- en transparantiespecialist | Directeur Informatisering en Inkoop | Projectleider Analyseproeftuin Migratieketen
In zijn zoektocht naar het belang van open data neemt Brenno de Winter ons mee naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hier spreekt hij met directeur Informatisering en Inkoop Emine Özyenici over de redenen die het ministerie heeft om open data te verstrekken en op welke manieren dit gebeurt. Waarna hij in een gesprek met projectleider Analyseproeftuin Migratieketen Wouter Dronkers uitvindt wat voor data het ministerie van Justitie en Veiligheid openbaar maakt en hoe ervoor wordt gezorgd dat dit veilig gebeurt.

Dankzij open data heeft iedereen de beschikking over overheidsgegevens waardoor een debat met beter onderbouwde feiten kan worden gevoerd. Er kunnen ook risico's aan kleven. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het openbaar maken van gegevens over migratie: mensen moeten begrijpen wat de gegevens betekenen en de privacy van mensen mag niet in het geding komen. Om zulke risico's tegen te gaan worden documenten met uitleg van de gegevens vrijgegeven en worden alleen geaggregeerde gegevens, die niet te herleiden zijn naar het individu, gepubliceerd.

Ben jij al expert op het gebied van Open Data?
Doe de quiz en ontdek of je alle kennis in huis hebt!
Na deze quiz ben je volledig op de hoogte van dit inzicht

''Het vraagt een op openheid gerichte houding, dus van 'nee tenzij' naar 'ja mits', dus de ja-vraag staat hier centraal. Ja we gaan het openbaar maken.''

- Emine Özyenici, Directeur Informatisering en Inkoop
Inzicht #7 Open data bij het ministerie van Justitie en Veiligheid | MOOC Innovatie door technologie

Cases

 • Open Data: vrijgeven zoals het is of zoals het zou moeten zijn?

  In de afgelopen jaren heerste de opvatting dat de overheid data in de meest pure vorm moet vrijgeven. Op deze manier zouden de burgers en hergebruikers van de data over de precieze en onveranderde data beschikken wat de transparantie en betrouwbaarheid ten goede zou komen. Echter blijkt dat er veel minder met deze pure data gedaan wordt dan aanvankelijk verwacht werd. Dit is te wijten aan het feit dat veel overheidsdata niet gericht is op de hergebruiker en de data dan ook vaak moeilijk of niet te gebruiken zijn door andere partijen dan de overheid. Moeten we daarom wellicht van pure data overgaan naar aangepaste data?

  Lees de column van Tom Kunzler op platform O >>

 • Parkeerbeleid in New York aangepast dankzij Open Data

  Open data is bedoeld om de burger meer inzicht te geven in de gegevens die de overheid dagelijks benut, op deze manier wordt de samenleving transparanter maar kan er ook door particuliere initiatieven meer innovatie plaatsvinden. Dat deze open data ook daadwerkelijk verschil kan maken bleek in New York. Hier besloot kwantitatief-analist Ben Wellington de openbare data omtrent parkeerboetes te analyseren en kwam hij hierbij tot de conclusie dat er miljoenen aan parkeerboetes onterecht waren uitgedeeld. Dit liet hij weten aan de politiedienst van New York, die naar aanleiding van deze bevindingen het parkeerbeleid besloot te hervormen.

  Lees het artikel van The Guardian >> 

 • De waarde van open data in Europees perspectief

  Dat open data veel voordelen biedt wordt in veel onderzoeken verkondigd. Maar wat zijn die voordelen nou precies? Om dat te weten te komen besloot de Europese Commissie, via de ‘European Data Portal’ een onderzoek in te stellen over de directe waarde die open data de lidstaten van de Europese Unie op zou leveren. Hierbij werden de gevolgen van Europese wetgeving omtrent de stimulering van hergebruik van data geanalyseerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat de verwachte toename van open data tussen 2016 en 2020 onder meer zou moeten leiden tot 25.000 banen, €1,6 miljard aan overheidsbesparingen en 5,5% minder verkeersongelukken.

  Voor het volledige rapport klik hier (.PDF)