Edward Stigter, VNG. Foto door Wiebe Kiestra. Nederland, Den Haag, 30-09-2015.

Inzicht #1: Wat brengt de Omgevingswet?

Edward Stigter licht toe wat de Omgevingswet zoal gaat veranderen

De invoering van de Omgevingswet door de overheid zou de regelgeving omtrent ruimtelijke ontwikkeling moeten vereenvoudigen en ze bundelen tot één overzichtelijke wet. Maar wat zijn nu de precieze voor- en nadelen? Waarom is de Omgevingswet nodig en waartoe zal de invoering van deze nieuwe wet leiden? In dit inzicht wordt besproken wat de motivaties zijn achter de invoering van de Omgevingswet, wat de positieve en negatieve gevolgen kunnen zijn en hoe je hier als bestuurder of organisatie mee om kunt gaan.

Onderdeel van de MOOC Anders werken door de Omgevingswet
Deze MOOC loopt van 12 september 2017 tot 3 oktober 2017
#1
Edward Stigter
Directeur Beleid Gezonde en Veilige Leefomgeving
Dat de Omgevingswet drastische veranderingen met zich meebrengt is duidelijk, maar hoe bereid je jezelf daar als bestuurder of gemeente op voor? Edward Stigter bespreekt in deze video de voordelen, consequenties en mogelijkheden van de Omgevingswet en hoe daar mee om te gaan. Om dit te illustreren neemt hij ons mee naar de Binckhorst in Den Haag.

Een veranderende wereld behoeft een veranderend beleid. Ambtenaren en bestuurders moeten een meer faciliterende houding aannemen. Zij moeten niet alleen toetsen of iets wel of niet in een bestemmingsplan past, maar juist meedenken met de initiatiefnemer, kijken hoe dingen wél mogelijk gemaakt kunnen worden.

Ben jij al expert op het gebied van de Omgevingswet?
Doe de quiz en ontdek welke kennis je al in huis hebt!
Na deze quiz ben je volledig op de hoogte van het inzicht van Edward Stigter

'Het is niet alleen een juridische verandering, maar ook een gedragsverandering.'

- Edward Stigter, directeur Beleid Gezonde en Veilige Leefomgeving
Inzicht #1 Wat brengt de Omgevingswet? | MOOC Anders werken door de Omgevingswet

Cases

 • Gezondheidswijzer binnen de Omgevingswet

  In het kader van de aankomende invoering van  Omgevingswet heeft de provincie Gelderland in samenwerking met de GGD een ‘Gezondheidswijzer’ ontwikkeld om op die manier een invulling te geven aan de ‘omgevingswaarden’ die met de nieuwe Omgevingswet worden geïntroduceerd. Deze omgevingswaarden kunnen gemeenten zelf vaststellen om op die manier de gewenste staat of kwaliteit van een leefomgeving weer te geven.

  Lees verder >>

 • Wat (niet) te doen voor de Omgevingswet?

  Met de invoering van de Omgevingswet zullen er veel dingen veranderen en wordt van gemeenten verwacht dat zij zich hieraan aan zullen passen. Maar wat als de gemeenten niets veranderen of zich minimaal aanpassen? Wat zullen dan de gevolgen zijn? En wat zijn daarentegen de kansen die de Omgevingswet biedt? hoe kan deze door gemeenten optimaal benut worden? De Omgevingswet is hét moment voor verandering.

  Lees verder >>

 • Een basisgids voor de Omgevingswet

  Dankzij de ‘Basisgids Omgevingswet’, een initiatief binnen het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ is het vanaf nu voor iedereen mogelijk om bij te dragen aan kennisoverdracht rondom de nieuwe Omgevingswet via presentaties en trainingen. De Basisgids biedt materialen die gebruikt kunnen worden bij presentaties en trainingen over de Omgevingswet en geeft antwoord op verschillende vragen omtrent de nieuwe Omgevingswet.

  Lees verder >>

Jij hebt het inzicht van Edward Stigter helemaal doorlopen!
Heb je een vraag aan het OMOOC-team of wil je laten weten wat je van ons vindt?
Bekijk ook onze andere inzichten in deze reeks