Links: Friso de Zeeuw, Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling rechts: Thijs Homan, Hoogleraar Organisatieverandering

Inzicht #2: Rollen veranderen, patronen doorbreken

Friso de Zeeuw en Thijs Homan zetten uiteen welke veranderingen er binnen de organisatie nodig zijn voor een succesvolle implementatie van de Omgevingswet

Voor gemeenten en ambtenaren zal er met de komst van de Omgevingswet veel veranderen, dat vraagt op een andere manier van werken en een andere mentaliteit. Maar wat voor mentaliteit is er nodig? hoe kun je als ambtenaar of organisatie zorgen dat de Omgevingswet zo succesvol mogelijk wordt geïmplementeerd. En hoe kun je als gemeentelijke organisatie deze veranderingen faciliteren en deze zonder al te veel moeilijkheden ondergaan. Al deze vragen zullen in dit tweede inzicht aan bod komen.

Onderdeel van de MOOC Anders werken door de Omgevingswet
Deze MOOC loopt van 12 september 2017 tot 3 oktober 2017
#2
Friso de Zeeuw | Thijs Homan
Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling | Hoogleraar Organisatieverandering
Veel organisaties en gemeenten hebben een eigen cultuur, een eigen mentaliteit en derhalve een eigen manier van werken. Maar als organisatie of gemeente heb je echter ook altijd te maken met wetgeving en wat doe je als die wetgeving opeens volledig hervormd wordt? In dit inzicht legt Friso de Zeeuw met behulp van voorbeelden uit de gemeente Zaanstad uit welke rolverandering er zullen moeten gaan plaatsvinden waarna Thijs Homan zal uitleggen hoe een dergelijke verandering binnen een organisatie werkt en hoe daar het best mee omgegaan kan worden.

Om een verandering binnen een organisatie succesvol te laten verlopen is het nodig dat er ook een verandering of verschuiving ontstaat in de manier waarop groepen mensen praten over het onderwerp van verandering, de zogeheten betekeniswolken. Om te zorgen dat er op een positieve manier verandering wordt bewerkstelligd dient de groep die positief spreekt over verandering, de positieve betekeniswolk dominant te zijn. Een manier om dit te bereiken is door contact zoeken te zoeken en je te verbinden met alle groepen die ongeveer hetzelfde over het onderwerp denken en deze samen vormen tot een informele positieve coalitie waardoor de positieve betekeniswolk steeds groter en dominanter kan worden.

Bezit jij alle kennis over de succesvolle implementatie van de Omgevingswet?
Doe de quiz en ontdek of je de kennis in huis hebt!
Na deze quiz ben je volledig op de hoogte van de inzichten van Friso de Zeeuw en Thijs Homan

''Voor deze mentaliteit heb je dus een beetje durf nodig, je moet het goed kunnen beargumenteren, maar dan krijg je wel meer gerealiseerd in je gemeente.''

- Friso de Zeeuw, Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling
Inzicht #2 Rollen veranderen, patronen doorbreken | MOOC Anders werken door de Omgevingswet

Cases

 • Met wie wil je aan tafel?

  Bij de implementatie van de Omgevingswet is het belangrijk dat om een beeld te hebben van wie de belanghebbenden zijn en wat hun belangen zijn. Soms kunnen de belanghebbenden veranderen en dien je jezelf af te vragen of je nog wel met de juiste mensen in gesprek bent. Nog belangrijker is de rol die de belanghebbenden spelen en de rol die jij als gemeente of overheidsorganisatie zelf speelt in dit proces. Er zijn vele verschillende rollen die een belanghebbende of overheid tot zich kan nemen die een doorslag kunnen geven in het implementatieproces. Maar welke rol neem je aan? En hoe weet je wanneer je van rol moet wisselen?

  Lees verder >>

 • Een vat vol dilemma’s

  Met de Omgevingswet zal er meer ruimte komen voor initiatiefnemers, zal besluitvorming versnelt worden en zal de participatie van burger en onderneming in het omgevingsklimaat vergroot worden. Dit klinkt als een utopisch en prachtig ideaalbeeld, toch zijn veel gemeenteraden bang dat dit leidt tot zogenaamde ‘Belgische toestanden’. De vrees dat het planningssysteem verloren gaat doordat de focus gelegd wordt op individuele private projecten is dan ook groot. Friso de Zeeuw stelt echter dat gedetailleerde plannen en lange procedures niet automatisch tot hoge kwaliteit leiden en deelt vervolgens  in zijn blog zijn visie op een succesvolle implementatie van de Omgevingswet.

  Lees verder >>

 • Nieuwe rollen

  Om de Omgevingswet  te laten slagen zal er veel moeten veranderen in het gedrag en de werkwijze van bestuurders, ambtenaren en initiatiefnemers. Wat kunnen zij verwachten met de nieuwe Omgevingswet en hoe zorgen zij dat zij in de nieuwe rol gaan passen?  Enkele antwoorden worden hierop gegeven, onder andere dat de cultuur binnen gemeentelijke organisaties zal moeten veranderen, wat een taak voor overheidsmanagers betreft, dat de ambtenaar een actievere houding aan moet nemen en meer mee zal moeten denken en dat bestuurders op zoek moeten gaan naar partijen uit diverse sectoren om samen met hen een alomvattende visie te kunnen vormen.

  Lees verder >>

Jij hebt het inzicht van Friso de Zeeuw en Thijs Homan helemaal doorlopen!
Mogen we je vragen wat je van de nieuwe OMOOC.nl vindt?
Bekijk ook onze andere andere inzichten in deze reeks.