Inzicht #3: Krachtig samenspel, integraal samenwerken

Een initiatief in de 'geest van de Omgevingswet’ kwam binnen bij gemeente Breda. Welke lessen heeft zij geleerd?

De Omgevingswet vraagt dat overheden nauwer samen gaan werken met zowel private als publieke initiatiefnemers. Maar hoe zorg je er voor dat een dergelijke samenwerking soepel en zonder al te veel horten en stoten verloopt? En wat zijn de grote voordelen van een nauwe samenwerking? Dit derde inzicht in de reeks 'Wat brengt de Omgevingswet?' bekijkt de casus Markdal, waarin er tussen de gemeente Breda, de gemeente Alphen-Chaam en de Vereniging Markdal nauw is samengewerkt om in samenspel toe te werken naar een eindresultaat waarin ieders belangen worden behartigd.

Onderdeel van de MOOC Anders werken door de Omgevingswet
Deze MOOC loopt van 12 september 2017 tot 3 oktober 2017
#3
Alfred Arbouw | Sjef Langeveld | Karien van Bijsterveldt | Daniëlle Dictus
Wethouder Stedelijke ontwikkeling en regio | Plaatsvervangend voorzitter van de Vereniging Markdal | Projectleider Ruimtelijke ontwikkeling | Programmamanager Innovatie fysiek domein
De Omgevingswet heeft als doel meer mogelijkheden en flexibiliteit te bieden aan zowel overheden als initiatiefnemers, dit betekent echter wel dat zij onderling meer moeten gaan samenwerken en de plannen op elkaar af moeten gaan stemmen. In deze video zullen Alfred Arbouw, Karien Bijsterveldt en Daniëlle Dictus van de gemeente Breda en Sjef Langeveld van de Vereniging Markdal vertellen hoe zij een dergelijke samenwerking in de geest van de Omgevingswet hebben ervaren en hoe zij de samenwerking in de 'casus Markdal' soepel hebben laten verlopen.

Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat de initiatiefnemer en de overheid vanaf het begin samen aan tafel zitten. Maar vanaf het begin samenwerken betekent niet per se dat alle partijen het altijd over alles met elkaar eens zullen zijn. Hierbij is het belangrijk om wel het dialoog open te houden en alles in overleg met de andere partijen te doen zodat iedereen zijn steentje bijdraagt en er uiteindelijk een via consensus een mooi resultaat neergezet kan worden waar iedere belanghebbende tevreden over is.

Ben jij al expert op het gebied van samenspel binnen de Omgevingswet?
Doe de quiz en ontdek welke kennis je al in huis hebt!
Na deze quiz ben je volledig op de hoogte van dit inzicht

''Het aardige is dat burgers daar onderling eigenlijk makkelijker uit komen dan wanneer een overheid daar van bovenaf op probeert te sturen. Maar uiteindelijk heb je die overheid, die gemeentes, natuurlijk wel nodig.''

- Alfred Arbouw, Wethouder Stedelijke ontwikkeling en regio gemeente Breda
Inzicht #3 Krachtig samenspel, integraal samenwerken | MOOC Anders werken door de Omgevingswet

Cases

 • Interview met Daniëlle Dictus

  Nadat de plannen om op het Havenkwartier, een schiereiland in Breda, te bouwen door de kredietcrisis strandden doken er verschillende initiatiefnemers op die iets wilden doen met het gebied. Aangezien de plannen van de initiatiefnemers bijdroegen aan de maatschappelijke waarde spraken ze Daniëlle Dictus stuk voor stuk aan. Maar toen een bestemmingsplan werd ontwikkeld liepen veel plannen stuk op regels en gebrek aan veerkracht binnen het bestemmingsplan. Om deze reden werd het bestemmingsplan aan de kant geschoven en werd een eerste stap gemaakt in het proces van werken in de geest van de Omgevingswet. Samen met het college en haar collega’s heeft Daniëlle vervolgens een drietal uitgangspunten opgesteld die voor de gemeente Breda van belang zijn tijdens het uitrollen van de Omgevingswet. Lees verder >>

 • Het Markdal, maar ook in Nijmegen

  Waar in de casus van het Markdal de Vereniging Markdal het heft in handen namen om op die manier, in overleg met de lokale bevolking en de overheden, een ontwikkelingsproject tot stand te brengen, heeft de gemeente Nijmegen een zelfde soort oplossing aangewend. De gemeente Nijmegen heeft binnen het project ‘Plantjevlag’ namelijk 200 bouwkavels beschikbaar gesteld waarop toekomstige bewoners of beheerders hun dromen waar mochten maken. Hierbij maakten de burgers zelf een zekere beeldregie, zij spraken onderling met elkaar af hoe de wijk in zijn geheel in grote lijnen vormgegeven moest worden om op die manier onderlinge conflicten over inrichting tegen te gaan. Zowel het Markdal als Plantjevlag zijn twee uitstekende voordelen van werken in de geest van de Omgevingswet.

  Lees verder >>

 • Het belang van bewoners binnen de Omgevingswet

  De Omgevingswet heeft als een van de doelen meer ruimte te scheppen voor het initiatief, hierbij spelen de burgers en particulieren vanzelfsprekend dan ook een zeer grote rol. Het is daarom verwonderlijk dat sommige gemeenten burgers tot nog toe weinig of niet betrekken in de planvorming en voorbereiding omtrent de implementatie van de Omgevingswet, aldus Jur van de Velde, adviseur Omgevingswet. Het probleem wat volgens van de Velde opduikt wanneer dit niet wordt gedaan is dat de overheid voor de invoering van de Omgevingswet zal moeten veranderen terwijl dezelfde oude ‘starre’ overheid dan bepaalt welke veranderingen doorgevoerd gaan worden. Op deze manier ontstaat het risico dat de overheid haar eigen vlees keurt en er een herhaling van de transitie in de zorg plaats zal vinden. Lees verder >>