Inzicht #3: Vooroordelen en de discussie

Welke discussie speelt er rondom het gebruik van open source?

Steeds meer beleid en besluitvorming wordt opgeslagen in software codes. Er gaan daarom steeds meer geluiden op om de totstandkoming van deze beslissingen en systemen openbaar te maken aan de samenleving. Toch is open samenwerken binnen de overheid nog niet de standaard. Op dit moment staan barrières en vooroordelen het grootschalig gebruik van open source nog in de weg. Is het bijvoorbeeld niet eng om software openbaar te stellen? En wat vraagt de implementatie van open source van de samenwerking tussen overheid en marktpartijen? Hoewel open samenwerking tot op zekere hoogte vraagt om een investering in bijvoorbeeld capaciteit en kennis, ontdekken we dat sommige bestaande bezwaren in de praktijk gemakkelijk te overwinnen zijn. Bovendien schuilt er juist ook gevaar in het gebruik van gesloten software en algoritmes, zoals dat in de toeslagenaffaire duidelijk werd. De vraag hier luidt: welke discussie speelt er rondom het gebruik van open source en hoe kan men vooroordelen wegnemen om digitale transparantie, gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid te bevorderen?

Deze MOOC loopt van 1 februari 2022 tot 22 februari 2022
#3
Melanie Rieback | Giulietta Marani | Mathieu Paapst | Bart Jacobs
CEO/Co-founder of Radically Open Security | Programmamanager ICTU & Digicampus | Internetrecht-jurist | Professor of Security, Privacy, and Identity
Melanie Rieback (CEO/Co-founder of Radically Open Security) vertelt waarom werken met open source voor haar vanzelfsprekend is en waarom dit, ondanks bestaande bezwaren, ook voor de overheid zou kunnen gelden. Giulietta Marani (Programmamanager ICTU & Digicampus) legt uit wat er allemaal bij de implementatie van open source komt kijken en wat er nodig is om dit te laten slagen. Mathieu Paapst (Internetrecht-jurist) vertelt over welke barrières het gebruik van open source in de weg staan en hoe deze in werkelijkheid overwonnen kunnen worden. Ten slotte legt Bart Jacobs (Professor of Security, Privacy and Identity) uit hoe open source een instrument kan zijn om op een onafhankelijke en efficiënte manier transparante en privacy vriendelijke software te ontwikkelen.