Inzicht #1: Jouw waarden en open source

Waarom past open source zo goed bij de publieke waarden die mensen nastreven?

Vanuit welke idealen, waarden of overtuigingen werken mensen voor de overheid? En hoe verhouden deze waarden zich tot de principes van open source? Waarom past open source zo goed bij de publieke waarden die mensen nastreven? De overheid dient zo efficiënt mogelijk de best mogelijke dienstverlening te leveren aan burgers. Bovendien moet de overheid in die dienstverlening controleerbaar en betrouwbaar zijn. Open source draagt bij aan al deze waarden. Zo stimuleert open source de keuzevrijheid binnen overheidsprogramma's, zorgt het voor een transparante overheid, en voorkomen we ongewenste ‘vendor lock-ins’ die publieke organisaties afhankelijk maken van een duurder en minder flexibel pakket. Ook zorgt open source ervoor dat je beter kunt samenwerken en dat software kan worden hergebruikt binnen de gehele overheid. Door de transparantie van deze processen bij open source, is de overheid ook makkelijker te begrijpen, te controleren, en te verbeteren!

Deze MOOC loopt van 1 februari 2022 tot 22 februari 2022
#1
Matthijs Goense | Raymond Alexander | Yvo Hunink
Innovation Designer Novum (SVB) | Manager bij VNG Realisatie | Concernadviseur Innovatie
Matthijs Goense (Innovation designer Novum bij de SVB) vertelt over wat open source inhoudt en hoe dat bijdraagt aan belangrijke waarden van de overheid. Raymond Alexander (manager bij VNG Realisatie) blikt vooruit en gaat in op waarom en hoe de overheid nog meer met open source kan doen. Als laatste vertelt Yvo Hunink (concernadviseur Innovatie bij de gemeente Den Haag) meer over de implementatie van open source.