Inzicht #5: Open Source: CoronaMelder app

Toepassing van open source in de CoronaMelder app

De rol van software wordt in deze maatschappij voortdurend groter en krijgt dus steeds meer een publiek karakter. Het is daarom belangrijk dat overheidssoftware op een open, transparante en efficiënte manier wordt ontwikkeld. In dit extra inzicht gaan we in op één van de belangrijkste projecten waarin de overheid open source componenten toegepast heeft: de CoronaMelder app. Wat maakt deze app nou een goed voorbeeld open source? Wat kwam er, naast het publiceren van de broncode, allemaal kijken bij het open ontwikkelen van deze app? Door in gesprek te gaan met betrokken experts Matthijs Goense, Edo Plantinga en Ron Roozendaal, ontdekken we het antwoord op deze vragen en leren we hoe de CoronaMelder en CoronaCheck-app laten zien dat overheden ook op een betrouwbare en controleerbare manier software kunnen ontwikkelen.

Deze MOOC loopt van 1 februari 2022 tot 22 februari 2022
#5
Matthijs Goense | Edo Plantinga | Ron Roozendaal
Senior Adviseur CIO office SZW | Freelance projectleider en programmamanager Digitale Overheid | Chief Information Officer bij VWS
In dit inzicht geeft Matthijs Goense een inkijk in de werkwijze waarop de CoronaMelder app op een open manier tot stand is gekomen. Edo Plantinga vertelt wat andere overheden van de ontwikkeling van deze app kunnen leren. Ron Roozendaal legt uit hoe je als overheid op een betrouwbare manier digitale hulpmiddelen met open source componenten kan verstrekken.