Inzicht #3: Uitdagingen van beleid naar uitvoering

Op bezoek bij belanghebbenden

Welkom bij inzicht 3 van de OMOOC 'Gebiedsgericht Werken'. In deze video verkennen we de uitdagingen van samenwerking in de Uitgeester en Heemskerker broekpolder. We bespreken hoe diverse stakeholders, zoals boeren, gemeenten en waterschappen, samen oplossingen vinden voor problemen met waterkwaliteit en -beschikbaarheid.

Onderdeel van de MOOC Gebiedsgericht werken
Deze MOOC loopt van 4 juni 2024 tot 2 juli 2024
#3
IJsbrand Snoeij
Projectleider gebiedsgerichte aanpak
In dit inzicht van de OMOOC 'Gebiedsgericht Werken' neemt IJsbrand ons mee naar de Uitgeester en Heemskerker broekpolder. Hier vertelt hij de over uitdagingen van waterkwaliteit en -beschikbaarheid en over de concrete samenwerking tussen de diverse stakeholders. Hij laat zien hoe belangrijk het is om tot maatwerkoplossingen te komen door met alle betrokken partijen, zoals boeren, gemeenten en waterschappen, samen te werken en informatie te delen. Het doel is om op deze manier gedeelde duurzame oplossingen te realiseren.