Inzicht #2: Hoe werkt gebiedsgericht werken?

De datagedreven samenwerking in natuurgebied Kempen-Broek

In dit inzicht wordt de focus gelegd op gebiedsgericht werken, een methode die essentieel is voor het adresseren van samengekomen maatschappelijke uitdagingen in specifieke gebieden. Door een combinatie van diverse data en het in kaart brengen van de grootste behoeften binnen een gebied, wordt er een fundament gelegd voor effectieve oplossingen en samenwerking tussen verschillende stakeholders. Deze aanpak benadrukt het belang van een grondige voorbereiding in de pre-verkennings- en verkenningsfase, waarbij samenwerking en datadeling cruciaal zijn om tot een gedragen visie en uitvoering te komen.

Onderdeel van de MOOC Gebiedsgericht werken
Deze MOOC loopt van 4 juni 2024 tot 2 juli 2024
#2
Floris Moolhuijsen | Lydia Wijbenga
Adviseur Gebiedsgerichte aanpak, RVO | Projectmanager Gebiedsontwikkeling, Kadaster
In dit inzicht vertellen Floris Moolhuijsen en Lydia Wijbenga hoe de gebiedsgerichte aanpak in de praktijk tot stand komt. Aan bod komt onder andere, hoe er door het gebruik van data een gezamenlijk feitenbeeld kan worden opgesteld. Op basis van deze informatie kunnen partijen samen bepalen hoe hun werkwijze eruit gaat zien.