Inzicht #4: De geleerde lessen

Essentiële inzichten uit Gebiedsgericht werken

In dit laatste inzicht delen we de geleerde lessen van gebiedsgericht werken. We bespreken de grootste uitdagingen, zoals het verkrijgen van de juiste data en het opbouwen van vertrouwen. Ook kijken we naar essentiële factoren zoals bestuurlijk commitment en het integreren van beleid. Ontdek hoe deze aanpak helpt bij het verbinden van partijen, het vergroten van begrip en het realiseren van maatschappelijke doelen.

Onderdeel van de MOOC Gebiedsgericht werken
Deze MOOC loopt van 4 juni 2024 tot 2 juli 2024
#4
Lydia Wijbenga | Floris Moolhuijsen | IJsbrand Snoeij
Projectmanager Gebiedsontwikkeling, Kadaster | Adviseur Gebiedsgerichte aanpak, RVO | Projectleider gebiedsgerichte aanpak
In deze video blikken we terug op het landschap van gebiedsgericht werken. Floris, Lydia en Ijsbrand delen hun inzichten en ervaringen over deze aanpak. Ze bespreken de uitdagingen die ze zijn tegengekomen, zoals het verkrijgen van de juiste data en het creëren van vertrouwen. Wat beschouwen zij als essentieel tijdens gebiedsgericht werken? Belangrijke thema's die aan bod komen zijn het belang van bestuurlijk commitment en het integreren van beleid door datagedreven werken. We zien hoe een goede dialoog tussen verschillende actoren en het verdelen van rollen cruciaal is voor het succes van deze aanpak.