Gebiedsgericht werken

Deze MOOC is op 4 juni 2024 gestart.
Het volgende inzicht verschijnt op 25 juni

Wij streven naar een gezonde leefomgeving, in én buiten Nederland, voor nu en toekomstige generaties. Op weg daar naartoe hebben we met grote maatschappelijke opgaven te maken op het gebied van energie, bodem, water, natuur, klimaat, stikstof en landbouw. Die opgaven waar uiteenlopende belangen spelen, komen allemaal samen in een gebied en concurreren daar om ruimte. Met de gebiedsgerichte aanpak stellen we het gebied centraal. We werken samen met alle betrokken organisaties en investeren in relaties tussen deze partijen om gezamenlijk de maatschappelijke opgaven waar te maken.

In deze MOOC gaan we in op het belang van gebiedsgericht werken, wat het is en hoe we het toepassen door ervaringen, uitdagingen en geleerde lessen te delen.

 

De MOOC ‘Gebiedsgericht werken’ wordt mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in samenwerking met Public Cinema, Publiek Denken en de Vereniging voor OverheidsManagement.