Vernieuwing lokale democratie

Het laatste inzicht van deze MOOC is op 13 maart verschenen. Alle inzichten zijn nu terug te kijken.

Het programma Democratic Challenge is een driejarig programma, gericht op de vernieuwing van lokale democratie, binnen Ć©n buiten de overheid. Lokale experimenten staan hierbij centraal, waarbij gezocht wordt naar innovatieve vormen van democratie. Het begeleiden van de vele experimenten heeft tal van inzichten opgeleverd met als doel ambtenaren, wethouders, raadsleden en gemeentesecretarissen te inspireren een andere invulling te geven aan een lokale democratische samenleving.

 

Op 13 februari is de MOOC ‘Vernieuwing lokale democratie’ van start gegaan op OMOOC.nl! Deze MOOC richt zich op de omgang met burgerinitiatieven, hoe de democratie te vernieuwen is en toont door middel van vijf inzichten verschillende initiatieven omtrent burgerparticipatie.

 

Deze MOOC is mogelijk gemaakt door de VNG, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A&O fonds Gemeenten en het programma Democratic Challenge.