Inzicht #1: Wat is een stadslab?

Wat houdt een stadslab in en hoe ziet het eruit?

In dit eerste inzicht gaan we op onderzoek uit. Wat is een stadslab nu precies? Waar is het voor bedoeld en hoe ziet dat er in de praktijk uit? Waarom is een stadslab nou een mooie manier om de lokale samenleving te versterken? Een stadslab vraagt om een goede samenwerking tussen onderzoekers, professionals, en mensen uit de wijk. Naast de uitleg van experts uit kennisinstituten, maak je daarom ook kennis met Plein 40-45 en Amstelhuis Urban Vitality, twee stadslabs in Amsterdam. Aan de hand van deze voorbeelden ontdek je in dit inzicht hoe stadslabs nu en in de toekomst bij kunnen dragen aan de oplossingen van grootstedelijke problemen.

Onderdeel van de MOOC Stad als lab
Deze MOOC loopt van 28 juni 2022 tot 19 juli 2022
#1
Stan Majoor | Elke van der Heijden | Joachim Meerkerk | Annemarie Hulst-Waal
Lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken bij De Haagse Hogeschool | Programmamanager Hogeschool van Amsterdam | Onderzoeker Stadslab Plein '40'-45 | Coördinator Stadslab het Amstelhuis
In dit inzicht reizen we af naar Amsterdam. Daar spreken we met Stan Majoor (Lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken bij de Hogeschool van Amsterdam), Elke van der Heijden (Programmamanager Hogeschool van Amsterdam), Joachim Meerkerk (PhD candidate Urban Governance and Social Innovation bij de Hogeschool van Amsterdam) en Annemarie Hulst-Waal (coördinator Living Lab het Amstelhuis). Zij geven ons aan de hand van twee Amsterdamse stadslabs antwoord op de vraag: wat is een stadslab nou eigenlijk?