Inzicht #2: Hoe werk je samen in een stadslab?

Hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tot stand komt en goed verloopt?

In de vorige video heb je gezien wat een stadslab is en hoe dit er in de praktijk uitziet. Dit inzicht staat in het teken van samenwerking. Hoe bouw je aan een stadslab en vooral wat en wie heb je daarvoor nodig? Waar begin je? Het tweede inzicht van de MOOC geeft antwoord op deze vragen door een bezoek te brengen aan stadslab Mariahoeve en stadslab Duindorp. De bouwstenen van deze stadslabs zijn actief gericht op hun directe, maatschappelijke impact. Zo werd stadslab Mariahoeve opgericht voor de versterking en verbetering van relaties tussen de overheid, inwoners en ondernemers in Den Haag Mariahoeve. In Duindorp richt het stadslab zich ook op samenwerking bij maatschappelijke vraagstukken in de wijk, zoals de ondersteuning van kwetsbare jongeren. In dit inzicht onderzoeken we dus hoe stadslabs ervoor kunnen zorgen dat mensen willen samenwerken met elkaar en met de overheid om hun omgeving nog mooier te maken.

Onderdeel van de MOOC Stad als lab
Deze MOOC loopt van 28 juni 2022 tot 19 juli 2022
#2
Saskia de Vin | Dokie Claessens | Sam Schrevel | Katja Russinovic | Hasse van der Veen | Naomi Barki-Van Vliet
Communitybuilder Moerwijk en Mariahoeve | Wijkmanager Mariahoeve | Onderzoeker Duindorp - Haagse Hogeschool | Lector Grootstedelijke Ontwikkeling | Onderzoeker - Haagse Hogeschool | Bewoner Mariahoeve
In dit tweede inzicht gaan we op bezoek in Den Haag bij de stadslabs Moerwijk, Mariahoeve en Duindorp. Saskia de Vin (Communitybuilder Moerwijk en Mariahoeve) en Dokie Claessens (Wijkmanager Mariahoeve) vertellen ons alles over de totstandkoming van de samenwerking in hun stadslabs. Sam Schrevel (Onderzoeker Duindorp - De Haagse Hogeschool) deelt hoe stadslab Duindorp van start ging. Katja Rusinovic (Lector Grootstedelijke Ontwikkeling - De Haagse Hogeschool) en Hasse van der Veen (Onderzoeker De Haagse Hogeschool) nemen ons mee in de ontwikkeling van een stadslab community. Naomi Barki-Van Vliet (bewoner Mariahoeve) vertelt over haar kijk op de stadslab Mariahoeve.