Stad als lab

Het laatste inzicht van deze MOOC is op 19 juli verschenen. Alle inzichten zijn nu terug te kijken.

In steden spelen vaak complexe vraagstukken die vragen om innovatieve, lokale oplossingen. Steeds vaker ontstaan er daarom samenwerkingsverbanden tussen bewoners, onderzoekers en ondernemers, op buurt- of wijkniveau. Stadslabs zijn hierbij een veel gebruikte werkvorm, waarbij verschillende partijen op vernieuwende wijze samenwerken en potentiële probleemoplossingen kunnen testen in de praktijk. Zij maken gebruik van de stad als lab.

 

Maar, wat zijn stadslabs eigenlijk? Wie of wat heb je nodig om een stadslab op te zetten? Welke uitdagingen bestaan er? En hoe ziet de impact van een stadslab er dan uiteindelijk uit?

In deze MOOC geven we antwoord op deze vragen en leer jij in drie inzichten alles over de stad als lab!

 

Deze MOOC is een initiatief van het Lectoraat Public Governance van De Haagse Hogeschool (penvoerder) en Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Inholland, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen Universiteit & Research, Public, SIA Platform Stad & Wijk, ZIMIHC Utrecht en de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Delft,
Utrecht, Rotterdam en Zoetermeer en mede mogelijk gemaakt door Public Cinema, Publiek Denken en de Vereniging voor OverheidsManagement.