Inzicht #1: Dienstverlening in 2025: van dé oplossing naar oplossend vermogen

Jos Maessen en Wouter Hart leggen uit hoe je als gemeente kunt werken vanuit de bedoeling

Dienstverlening wordt vaak vanuit een centraal punt bedacht en uitgevoerd. Vaak werkt dat efficiënt en effectief, wanneer de aanpak nauw aansluit bij de problemen die zij moet oplossen. Als situaties van elkaar verschillen, werkt dit juist averechts. De menselijke maat verdwijnt wanneer de overheid probeert één oplossing aan de burger op te leggen. Nederlandse gemeenten moeten een nieuwe relatie aangaan met de digitale samenleving. In het pamflet Dienstverlening 2025 worden de ideeën op dit gebied op een rijtje gezet.

Deze MOOC loopt van 7 maart 2017 tot 4 april 2017
#1
Jos Maessen | Wouter Hart
Directeur Dienstverlening gemeente Amsterdam | Oprichter Verdraaide Organisaties
In deze video vertellen Wouter Hart en Jos Maessen aan de hand van tal van voorbeelden hoe je dienstverlening het beste organiseert. Wat hebben de begrippen zelfregie en oplossend vermogen te maken met een campingtafeltje?

Het uitvoeren van centraal bedachte oplossingen leidt er snel toe dat de plank wordt misgeslagen. De aansluiting wordt dan verloren bij wat in de context belangrijk is en de bedoeling verdwijnt uit zicht. Dat is niet alleen onwenselijk, maar op den duur ook onbetaalbaar.

Doe de quiz over dit eerste inzicht in deze reeks!
Ontdek je kennis over denken vanuit de bedoeling door de overheid
Na deze quiz ben jij volledig op de hoogte van het inzicht van Jos Maessen en Wouter Hart

Wat zijn nu de waarden en normen in een digitale samenleving?

- Jos Maessen, directeur Dienstverlening gemeente Amsterdam
Inzicht #1 Dienstverlening in 2025: van dé oplossing naar oplossend vermogen | MOOC Dienstverlening in de informatiemaatschappij

Cases

 • Gebrekkige deskundigheid bij ambtenaren

  Om de problemen op te lossen die burgers ervaren is deskundigheid vereist bij de ambtenarij. Helaas wordt de dienstverlening vanuit de overheid niet altijd zo ervaren door de burgers. De Nationale Ombudsman onderzocht hoe in Nederland de deskundigheid van het contact met de overheid wordt ervaren en kwam uit op een magere voldoende.

  Lees verder >>

 • Op zoek naar de juiste schaal voor dienstverlening

  Niet altijd is, zoals Wouter Hart verwoord, het probleem dat de dienstverlening op een te hoog niveau wordt bedacht. Soms blijven gemeenten op een te klein niveau hun dienstverlening organiseren, terwijl het efficiënter en effectiever kan als er met meer gemeenten wordt samengewerkt. Waarom moeten 390 gemeenten zelf het wiel willen uitvinden?

  Lees verder op Platform O >>

 • Het horecabeleid van de gemeente Hengelo

  Het hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn om per sector passende gemeentelijke dienstverlening aan te bieden. Waarom kan een sector die 24/7 draait niet rekenen op een gemeente die 24/7 voor haar klaarstaat? Daar dachten ze in Hengelo anders over. De rompslomp die komt kijken bij de vele benodigde horecavergunningen is nu via één digitaal portaal uit te voeren.

  Lees verder op Gemeente.nu >>

Je hebt dit inzicht van Jos Maessen en Wouter Hart geheel doorlopen!
Mogen we je vragen wat je van OMOOC.nl vindt?
Bekijk ook de andere andere inzichten in deze reeks.