Inzicht #2: De veranderende informatietaak van de overheid

Larissa Zegveld en Bert Mulder in gesprek over hoe de overheid kan inspelen op veranderende informatiestromen

De samenleving verandert in een hoog tempo. Nieuwe informatiestromen brengen onvermijdelijk ook een veranderende informatietaak met zich mee. Moet de overheid een rol spelen in het debat rond nepnieuws? Of zou de overheid een andere taal moeten spreken? Eén simpel antwoord is niet te bieden op deze vragen.

Deze MOOC loopt van 7 maart 2017 tot 4 april 2017
#2
Larissa Zegveld | Bert Mulder
Directeur KING | Lector Informatie, Technologie en Samenleving
In deze video delen Larissa Zegveld en Bert Mulder hun visie op informatie in de samenleving. Informatie die al lange tijd niet meer vanuit één centraal punt te coördineren valt. Informatie deelt zichzelf en informatie deelt zich snel. Er moet snel actie ondernomen worden om te voorkomen dat de overheid achter gaat lopen op de samenleving.

De informatie die we nu hebben over griep, is informatie voor het beleidsproces, die is vier weken oud. De informatie die een burger nodig heeft, kan niet ouder zijn dan twee dagen, want dat is de incubatietijd van griep. Dat is een heel nieuw informatieproces.

Doe de quiz over dit tweede inzicht in deze reeks!
Ontdek je kennis over de veranderende informatietaak van de overheid
Na deze quiz ben jij volledig op de hoogte van het inzicht van Larissa Zegveld en Bert Mulder

`Door de toename van de hoeveelheid informatie, maar ook door de versnelling in het informatieaanbod, is eigenlijk het verschil tussen feit en fictie verdampt.`

- Bert Mulder, Lector Informatie, Technologie en Samenleving
Inzicht #2 De veranderende informatietaak van de overheid | MOOC Dienstverlening in de informatiemaatschappij

Cases

 • Fictie of ‘alternative facts’?

  Hoe maak je het onderscheid tussen feit en fictie? Met de opkomst van nepnieuws is het steeds lastiger om te weten of een nieuwsbericht, of die nou vanuit kranten, wetenschap of overheid komt, wel de waarheid vertelt. Volgens de Amerikaanse schrijver Levetin moeten we kritisch blijven nadenken. Dit is nodig omdat je bewust op het verkeerde been wordt gezet en omdat het lastig is om in de overvloed aan informatie te filteren tussen waarheid en onwaarheid.

  Lees verder op platform O

 • De bouwstenen voor dienstverlening

  De dienstverlening van de overheid moet digitaliseren. Zoveel staat vast. De technologie om dat te realiseren is al lang voorhanden. Ook is er de wens vanuit de bevolking om dit aan te pakken. Bovenal is er maar weinig wetgeving die zo’n proces in de weg staat. Waarom komt het dan toch niet van de grond? Door het ontbreken van een overheidsbrede meerjarenstrategie op dit gebied loopt Nederland achter op omliggende landen.

  Lees verder op iBestuur

 • Wat het onderwijs tegen nepnieuws kan doen

  De aanpak die Bert Mulder bepleit om nepnieuws tegen te gaan, namelijk door als overheid juiste informatie als tegenhanger aan te bieden, zou bij Ton van Haperen niet goed vallen. Van Haperen bepleit dat de beste remedie tegen nepnieuws is om er juist geen apart (onderwijs)beleid voor te maken. Het traditionele onderwijs helpt kinderen om basisvaardigheden te ontwikkelen die kritisch denken stimuleren. En dát is wat nodig is.

  Lees verder op NRC

Je hebt het inzicht van Larissa Zegveld en Bert Mulder geheel doorlopen!
Mogen we je vragen wat je van OMOOC.nl vindt?
Bekijk ook de andere andere inzichten in deze reeks.