Dienstverlening in de informatiemaatschappij

Deze MOOC is op 7 maart 2017 gestart.
Het volgende inzicht verschijnt op 4 april

De informatiesamenleving bestaat allang. Zij is niet nieuw. Maar de dienstverlening door de overheid kan beter. De vraag is hoe de overheid de ontwikkelingen in de informatiesamenleving die elkaar razendsnel opvolgen het hoofd kan bieden. Dit vraagt om fundamentele en continue aanpassingen in de dienstverlening van gemeenten. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) zetten de MOOC Dienstverlening in de informatiemaatschappij in om bestuurders en topmanagers van gemeenten bewust te maken van het belang van een betere dienstverlening.