Doelgroep

Doelgroep

Inzichten voor verschillende doelgroepen

Om goed te functioneren in een veranderende wereld is meer dan ooit actuele kennis nodig. Daarom worden overheidsmanagers, professionals en bestuurders door de moocs van OMOOC.nl op actuele vraagstukken gevoed met inspiratie en verdieping.

André Vaughan, hoofd Leren en Ontwikkelen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken: ‘Ik werk in een complexe, veranderende context bij de overheid en denk dat de moocs mij kunnen helpen om beter met de complexiteit om te gaan.’

De verfilmde inzichten zijn specifiek bedoeld voor:

  • de drukbezette bestuurder of overheidsmanager die via de iPhone of iPad in trein of dienstauto een specifiek inzicht bekijkt dat hem of haar op dat moment bezighoudt.
  • de beleidsambtenaar of consultant die samen met het team tijdens de wekelijkse vergadering kennis centraal stelt. Met het nieuwste inzicht kunnen zij reflecteren op de eigen werkzaamheden.
  • de trainee of student die op zoek is naar praktijkverhalen in combinatie met theorie. Een pluspunt is dat de inzichten worden gepresenteerd door sprekers uit de wetenschap én praktijk. Ideaal voor traineeships ter vervanging van hoorcolleges of ter aanvulling erop.

Barbara Regeer, spreker Werken vanuit de bedoeling, assistent professor Vrije Universiteit: ‘Ik vind de filmpjes heel handig. Daarom gebruik ik ze in mijn dagelijks werk, bijvoorbeeld als ik stagiairs meer wil laten weten over een onderwerp. Voor hen is het een fijne vorm om op de hoogte te blijven.’

Eigenlijk is OMOOC dus voor iedereen die zich aangesproken voelt.