Inzicht #2: Wat doet een vakbond?

Wat doet een vakbond en wiens belangen behartigen ze?

Vakbonden zijn organisaties die opkomen voor werknemers, voor goede werkomstandigheden en voorwaarden. Ze vertegenwoordigen de collectieve en individuele belangen van hun leden en werken aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Toch zien we in de huidige maatschappij dat het ledenaantal van vakbonden afneemt en acties, zoals stakingen, toenemen. In dit inzicht komen beleidsmedewerkers van vier verschillende vakbonden aan het woord over het doel en de taken van vakbonden en belichten ze de voordelen die vakbonden voor werknemers met zich meebrengen.

Deze MOOC loopt van 4 oktober 2022 tot 15 november 2022
#2
Michelle Rijntjes | Miriam Doeschot | Sara Meijknecht | Jan Hut
Beleidsmedewerker AVV | Beleidsmedewerker CNV | Beleidsmedewerker FNV | Beleidsmedewerker CMHF
In deze MOOC vertellen Michelle Rijntjes (AVV), Miriam Doeschot (CNV), Sara Meijknecht (FNV) en Jan Hut (CMHF) over vakbonden. Ze kaarten de waarde van vakbonden aan en lichten de taken van vakbonden toe. Verder gaan ze in op de doelgroepen en leggen ze de onderlinge verschillen tussen vakbonden uit.