Inzicht #4: Medezeggenschap op lokaal niveau

Wat is een ondernemingsraad en hoe uit medezeggenschap zich op lokaal niveau?

Medezeggenschap is er niet voor niets. Het is de bedoeling dat werknemers doormiddel van medezeggenschap invloed kunnen uitoefenen op hun arbeidsvoorwaarden. Dit kan via een ondernemingsraad (OR). In dit inzicht leer jij wat een OR doet, hoe een OR zich verhoudt tot de werkgever en wat er in een overleg tussen de werkgever en de vakbonden op lokaal niveau gebeurt.

Deze MOOC loopt van 4 oktober 2022 tot 15 november 2022
#4
Jeroen Koops | Nico Versteeg | Dianne Renkema
Voorzitter OR van provincie Overijssel | Provinciesecretaris (WOR-bestuur) | Vertegenwoordiger vakbond bij lokaal overleg met werkgever
In dit inzicht vertellen Jeroen Koops, Nico Versteeg en Dianne Renkema over medezeggenschap op lokaal niveau. Ze gaan in op het belang van de OR, het overleg tussen werkgever en vakbonden en passen deze vragen toe op de casus 'provincies'.