Werken met maatschappelijk initiatief

Op dit moment barst Nederland van de maatschappelijke initiatieven, alleen is de realiteit dat slechts 1 op de 9 van de circa 10.000 initiatieven succesvol is. In deze MOOC kijken we specifiek naar de initiatieven, en naar de interactie en samenwerking – of het gebrek daaraan – tussen enerzijds maatschappelijke initiatieven en anderzijds de gemeenten. Deze MOOC is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ontwikkeld in samenwerking met GreenWish.

 

Deze MOOC bestaat uit de volgende videocolleges:

Videocollege #1: Nieuwe business modellen: samen werken aan waardecreatie
door Jan Jonker
Videocollege #2: Knooppunten tussen gemeenten en maatschappelijke initiatieven
door Rinske van Noortwijk
Videocollege #3: Maatschappelijk aanbesteden, neem initiatieven serieus!
door Boukje Keijzer
Videocollege #4: Op naar een andere organisatiecultuur door Corine Hansen
Videocollege #5: Begrip van de lokale democratie als sleutel tot maatschappelijk initiatief door Koos Janssen
Bekijk alle videocolleges