Introductie

Lean, Agile en Design Thinking zijn belangrijke pijlers onder wendbaar werken. Ze worden vaak als aparte methodes gezien, maar dat zijn ze niet! Ze delen namelijk vier principes.