Het management bepaalt het ‘wat’, de medewerkers het ‘hoe’

Wendbare professionals moeten zelf bepalen hoe zij hun werk doen. Daar hebben zij ook de kennis, kunde en ervaring voor. Het management geeft alleen richting aan het werk door kaders te stellen.