Na de crisis

De coronacrisis besloeg meerdere maanden. Waar de overheidsaanpak eerst vooral een focus legde op indamming van de virusverspreiding, is er later steeds meer aandacht ontstaan voor vooruitkijken. Hoe richten we de wereld in na onwerkelijke tijden?