Leren van crisis

Hoewel een crisis een grote uitdaging is voor de maatschappij, biedt een crisis ook veel leermogelijkheden. Hoe leren we van crises en wat doen we in de toekomst met deze kennis?