Challenging government

Mondige burgers, democratische experimenten, digitalisering, verantwoordingsdruk: de overheid staat voor grote uitdagingen. In deze MOOC behandelen we vijf opgaven voor de hedendaagse overheid. Bekijk per opgave een reportage, interview en de basics en classics waarin docenten de confrontatie op zoeken met klassiekers. Challenging government is een initiatief van de NHL Hogeschool, de Haagse Hogeschool en is gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

Deze MOOC bestaat uit de volgende drieslagen:

Drieslag #1: Botsende bestuurslagen: moet het huis van Thorbecke worden verbouwd?

Drieslag #2: Dat doen we toch gewoon?! Nieuwe vormen van lokale democratie.

Drieslag #3: Kan de overheid maatwerk bieden? Flexibiliteit, regels en routines in de praktijk.

Drieslag #4: Big data, beter beleid?

Drieslag #5: Van cijfers naar waarde(n) en weer terug. De kern van bedrijfsvoering.

 

Bekijk hier al het aanvullend materiaal van de MOOC Challenging Government

Bekijk alle videocolleges