Beter en concreter

Aan regels in Nederland geen gebrek. En regels zijn er niet voor niets. Maar onbedoeld zijn we doorgeschoten. Hoe kunnen we regeldruk verminderen? Acht sprekers delen hun visie op minder regels en betere regels. Ze geven handige adviezen. Presenteren duidelijke dilemma’s. En roepen op tot verandering. Deze MOOC is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken.

 

Deze MOOC bestaat uit de volgende videocolleges:

Videocollege #1: Wat is regeldruk? door Jan ten Hoopen

Videocollege #2: Vier hoofdzonden bij regelgeving door Ira Helsloot

Videocollege #3: Dienstverlening vanuit gebruikersperspectief door  Jan Andries Wolthuis

Videocollege #4: Transformatie in het sociale domein door Jantine Kriens

Videocollege #5: Dienstverlening aan ondernemers door Marc Bressers

Videocollege #6: Anders omgaan met regels door Arjan Nijenhuis

Videocollege #7: Ontslakken: goede projecten eenvoudiger realiseren door Friso de Zeeuw

Videocollege #8: Innovatie in de WOZ door Arri Hartog

Bekijk alle videocolleges