Theorie over denk groot en neem kleine stappen

Meer verdieping | Denk groot en neem kleine stappen

Een selectie van interessante video's, artikelen en boeken.

Het principe ‘Denk groot en neem kleine stappen’ is één van de redenen waarom de methodes Lean, Agile en Design Thinking succesvol zijn. Want een grote ambitie bedenken, dat kunnen de meeste organisaties en projecten wel, maar die blijft daarna vaak tė abstract en en tė groot. Daardoor kan de ambitie zelfs demotiverend gaan werken. Hoe komen we daar ooit?

Dit principe achter wendbaar werken zorgt dat je meteen na de de grote ambitie, de ambitie klein gaat maken zodat je in overzichtelijke stappen direct aan het werk kunt om die ambitie te bereiken. Je ziet kortcyclisch resultaat en weet dat je op de goede weg bent om die ambitie te bereiken. Je kunt bovendien op elk moment bijsturen, om op een nog beter eindpunt uit te komen.

Hieronder vind je extra theorie over dit principe. Bekijk óók andere praktische tools bij de ‘How to’-pagina van het principe ‘Denk groot en neem kleine stappen’.

Onderdeel van de MOOC Dé pijlers onder wendbaar werken
Hoe Lean, Agile en Design Thinking elkaar versterken

VIDEO (39 min) | Lean, Mike Rother on the Toyota Kata research

Mike Rother is één van de belangrijke mensen die de 'Toyota-manier' van werken onderzocht en begrijpbaar maakte in het westen. In deze video laat hij mooi zien hoe er in kleine stappen aan een grote ambitie (challenge) gewerkt wordt en waar je dat wilt. (Deze video komt bij meerdere principes terug omdat hij meerdere principes inzichtelijk maakt.)

BOEK | Lean, Toyota Kata

Dit boek van Mike Rother is een standaard werk voor iedereen die wil leren over de Kata. De 'Verbeter Kata' is de manier binnen Lean om in kleine stappen naar je hogere doel toe te werken.

PRESENTATIE | Lean, 'Hoshin Kanri' is de richting, de 'Verbeter Kata' een manier om er te komen

Deze praktische presentatie laat in het kort zien dat de 'Hoshin Kanri' zorgt voor de richting, hoe deze klein gemaakt wordt en vertaald wordt naar de verschillende niveaus in een organisatie en hoe de 'Verbeter Kata' een werkwijze is om de doelen te bereiken.

VIDEO (17 min) | Design Thinking, Tim Brown urges designers to think big

In deze TED-talk doet Tim Brown (CEO van IDEO) een oproep om weer groot te denken, zodat maatschappelijke problemen op een nieuwe manier opgelost kunnen worden. In zijn verhaal is mooi te zien hoe een groot idee klein gemaakt wordt door te werken - in een heel vroeg stadium van een project - met prototypes.

VIDEO (15 min) | Agile, product owner in a nutshell

Deze video laat op een eenvoudige manier zien dat de 'product owner' in Agile de grote 'visie' heeft en de visie en ideeën vervolgens in kleine brokken werk (user stories) omzet. Die worden in kleine hoeveelheden tegelijk opgepakt totdat de visie gerealiseerd is. (Deze video komt bij meerdere principes terug omdat hij meerdere principes inzichtelijk maakt.)

WEBSITE | Agile, Scaled Agile Framework, van grote ambitie tot kleine user story in één framework

SAFe Scaled Agile Framework is het overkoepelende framework voor Agile. De 'strategic themes' (grote ambitie) van een organisatie zijn de aandrijvers van de Agile-trains die zorgen dat in kleine stappen, de ambities bereikt worden. De site van het framework is veelomvattend en uitputtend. Het geeft uitleg en definities. Enige Agile-kennis is wel prettig om er niet in te verdwalen.

WEBSITE | Agile, LeSS Framework, goede uitleg Scrum-termen

LeSS Framework legt heel duidelijk alle verschillende termen uit van Scrum (van 'sprint backlog' tot 'scaled up prints' en 'cross-functional teams').

WEBSITE | Agile, online NEXUS-guide van Ken Swaber

Een uitgebreide uitleg van grondlegger Ken Swaber over de NEXUS-basis van Scrum. Over rollen, events en regels voor goede Scrumsessies.

WEBSITE | Agile, SCRUM@SCALE, netwerk van Scrum-teams werkt aan complexe problemen

De officiële site van de andere grondlegger Jeff Sutherland, met uitleg over de 'Scrum-guide', met de minimale middelenset voor wendbaar werken met als doel innovatie, klanttevredenheid en teamgeluk. Daarnaast Scrum@Scale, waarbij een netwerk aan Scrum-teams consistent kan werken aan complexe problemen.