How to over whole system in the room

Maat & Daad | ‘The whole system in the room’, hoe doe je dat?

Over mandaat en een goede organisatie van een 'whole system in the room'.

Binnen zowel Lean, Agile als Design Thinking is het belangrijk om alle stakeholders vanaf het begin te betrekken. Een traject start met een stakeholderanalyse waar je in kaart brengt wie er invloed heeft binnen de organisatie. Hoe zorg je dat je mandaat krijgt om je innovatieve oplossing ook uit te voeren? Je wilt inzicht krijgen in welke belanghebbenden je wilt betrekken om tot een oplossing te komen. Als je deze belanghebbenden ‘in the room’ krijgt, hoe organiseer je dat dan?

Bekijk éérst de casevideo van Maat & Daad over de gezette processtappen door een gepassioneerd team. Kijk daarna de ‘How to’-video en download de tools om ze zelf te gebruiken.

Maat & Daad - processtappen en succesvolle teamvorming

Jaap de Groot en Robin Arends, teamleden, vertellen gepassioneerd hoe ze zijn gestart, welke stappen zijn genomen en waarom het team succesvol is.

Maat & Daad verbetert de dienstverlening aan medewerkers met een arbeidsbeperking binnen gemeente Amsterdam. Ze leveren daarmee een bijdrage aan de maatschappelijk belangrijke wens voor inclusie.

De stappen bij Maat & Daad:
1. De problemen werden zo groot dat de tijd rijp was voor een geheel nieuwe aanpak.
2. Naar de klant toe! In interviews werd naar ervaringen gevraagd en vooral geluisterd.
3. De 4-daagse cocreatie werksessie. Een team én de klant gingen aan de slag. Verschillende tools zijn gebruikt om tot een oplossing te komen. Daarbij gedacht vanuit de klànt i.p.v vanuit het ‘systeem’.
4. Multidisciplinair team ging aan het werk in kleine stappen problemen oplossen, direct voor de aanvragers en daarna structureel in de organisatie. En zo werken ze nog steeds met passie!

Case Maat & Daad bij de gemeente Amsterdam
Hierbij wordt sinds een jaar succesvol 'wendbaar' gewerkt. Een korte uitleg van het proces.
Onderdeel van de MOOC Dé pijlers onder wendbaar werken
Hoe Lean, Agile en Design Thinking elkaar versterken

'How to'-video | Maat & Daad | 'Whole system in the room'

Bedenk vóóraf wie mee- en tegenstanders kunnen zijn.

In deze video vertelt Lean, Agile en Design Thinking coach, Clara Wiegel, welke tools je kunt gebruiken om er achter te komen hoe je mandaat krijgt, wat 'the whole system' is en hoe je zo'n sessie organiseert.

TEMPLATE | Analyse van mede- en tegenstanders in een organisatie

Breng in kaart wie er invloed heeft binnen de organisatie. Deze eenvoudige tool helpt je om daarin inzicht in te krijgen en je mandaat te regelen.

TEMPLATE | Het programma zoals we dat voor het ontwerpen van deze MOOC met 'the whole system' deden

Dit programma is een voorbeeld van hoe je een dergelijke sessie voorbereid en uitdenkt. In de praktijk loopt het altijd anders, maar dan heb je een strakke leidraad, zodat je wel precies weet waar je bent en wat je nog wilt.