Inspiratie over whole system in the room

Maat & Daad | ‘The whole system in the room’, waarom werkte dat zo goed?

Alle belanghebbenden vanaf het begin erbij.

Hoe geweldig wordt een nieuw product of dienst, als je vanaf het eerste moment iedereen aan tafel hebt? Intuïtief voelt iedereen wel aan, dat dit efficiënter is en tot betere resultaten moet leiden. Vaak is de werkwijze echter sequentieel van aard. Enkele medewerkers maken een (deel)product, waar andere specialismen (en na de uitrol de klant) correcties op eisen. Dit alles leidt tot veel werk overdoen.

Binnen zowel Agile, Lean als Design Thinking is het betrekken van alle belanghebbenden vanaf het begin van een traject een randvoorwaarde voor succesvolle veranderingen. Daarom wordt altijd gestart met een stakeholder-analyse. Daaruit blijkt wie er belang heeft bij een verbetering of verandering. Wie is de beslisser en heeft mandaat? En wie heb je nodig in termen van inhoudelijke-, klant-en organisatiekennis? Belangrijk om met alle betrokkenen tot een gedeeld beeld te komen over het probleem dat opgelost moet worden. Daarmee voorkom je misverstanden later in het traject.

Bekijk éérst de casevideo van Maat & Daad over de gezette processtappen door een gepassioneerd team. Kijk daarna de Inspiratie-video. Deze geeft goed weer hoe de gemeente Amsterdam de juiste mensen vanaf het begin betrok bij de case Maat & Daad.

Maat & Daad - processtappen en succesvolle teamvorming

Jaap de Groot en Robin Arends, teamleden, vertellen gepassioneerd hoe ze zijn gestart, welke stappen zijn genomen en waarom het team succesvol is.

Maat & Daad verbetert de dienstverlening aan medewerkers met een arbeidsbeperking binnen gemeente Amsterdam. Ze leveren daarmee een bijdrage aan de maatschappelijk belangrijke wens voor inclusie.

De stappen bij Maat & Daad:
1. De problemen werden zo groot dat de tijd rijp was voor een geheel nieuwe aanpak.
2. Naar de klant toe! In interviews werd naar ervaringen gevraagd en vooral geluisterd.
3. De 4-daagse cocreatie werksessie. Een team én de klant gingen aan de slag. Verschillende tools zijn gebruikt om tot een oplossing te komen. Daarbij gedacht vanuit de klànt i.p.v vanuit het ‘systeem’.
4. Multidisciplinair team ging aan het werk in kleine stappen problemen oplossen, direct voor de aanvragers en daarna structureel in de organisatie. En zo werken ze nog steeds met passie!

Case Maat & Daad bij de gemeente Amsterdam
Hierbij wordt sinds een jaar succesvol 'wendbaar' gewerkt. Een korte uitleg van het proces.
Onderdeel van de MOOC Dé pijlers onder wendbaar werken
Hoe Lean, Agile en Design Thinking elkaar versterken

Inspiratie-video | Maat & Daad | Whole system in the room

De aanjager van Maat & Daad vertelt.

Het traject Maat & Daad is gestart met het in kaart brengen van de stakeholders. Vertegenwoordigers werden uitgenodigd om samen te werken aan de oplossing van het probleem. In deze video vertelt programmamanager Patricia Manakane welke mensen ze uitnodigde, hoe lastig de organisatie ervan was, máár ook hoe effectief en bijzonder het was toen iedereen 'in the room' was. Ook vertelt ze hoe het zelfsturende team zich daar vormde.