Inspiratie over denk groot en neem kleine stappen

Maat & Daad: Het grote ideaal en de weg ernaar toe in kleine stappen

Wees ambitieus en experimenteer, om te leren en te verbeteren.

“If you don’t know where you are going, every road will get you nowhere” (Henry Kissinger)

Deze wijsheid van Kissinger geldt binnen alle drie methodes. Je hoeft de te volgen weg nog niet te kennen, maar je moet wel weten welke richting je op wil. Durf groot te dromen. Dit geeft energie en motiveert om op weg te gaan. Werk daar vervolgens in kleine stappen, kort cyclisch en systematisch aan. Zorg voor fast feedback, stop, leer en verbeter. Dit zijn de kleine stappen die je zet op weg naar je ambitie.

In de case Maat & Daad hebben we tijdens de 4-daagse cocreatie werksessie vanuit allerlei verschillende perspectieven gekeken naar het probleem. Uit die analyse kon vervolgens de gróte ambitie ontstaan.

Toen over de ambitie en de bijbehorende oplossing een gedeeld beeld was, hebben we met behulp van de uitgangspunten van Agile gekeken wat de eerste realistische stap was. In korte sprints werd in kleine stappen gewerkt aan concrete resultaten met steeds de gróte ambitie in gedachte.

Bekijk de case video Maat & Daad over de gezette processtappen door een gepassioneerd team.
De Inspiratie video geeft goed weer hoe het team Maat & Daad in de praktijk werkte en continue leerde.

Maat & Daad - processtappen en succesvolle teamvorming

Jaap de Groot en Robin Arends, teamleden van Maat & Daad, vertellen gepassioneerd hoe ze zijn gestart, welke stappen zijn genomen en waarom het team succesvol is.

Maat & Daad verbetert de dienstverlening aan medewerkers met een arbeidsbeperking binnen gemeente Amsterdam. Ze leveren daarmee een bijdrage aan de maatschappelijk belangrijke wens voor inclusie.

De stappen bij Maat & Daad:
1. De problemen werden zo groot dat de tijd rijp was voor een geheel nieuwe aanpak.
2. Naar de klant toe! In interviews werd naar ervaringen gevraagd en vooral geluisterd.
3. De 4-daagse cocreatie werksessie. Een team én de klant gingen aan de slag. Verschillende tools zijn gebruikt om tot een oplossing te komen. Daarbij gedacht vanuit de klànt i.p.v vanuit het ‘systeem’.
4. Multidisciplinair team ging aan het werk in kleine stappen problemen oplossen, direct voor de aanvragers en daarna structureel in de organisatie. En zo werken ze nog steeds met passie!

Case Maat & Daad bij gemeente Amsterdam
Hierbij wordt sinds een jaar succesvol 'wendbaar' gewerkt. Korte uitleg van het proces.
Onderdeel van de MOOC Dé pijlers onder wendbaar werken
Hoe Lean, Agile en Design Thinking elkaar versterken

Inspiratie video - Maat & Daad - Denk groot, neem kleine stappen

Over de gróte ambitie en de weg ernaartoe.

In deze video vertellen Wilma van den Maagdenberg en Marc Burgman, teamleden van het eerste uur, wat de grote ambitie van Maat & Daad is. In kleine stappen wordt daar naartoe gewerkt. Het team leert en stelt continu bij. De weg is vol hobbels voor het team. Een taai probleem oplossen in de praktijk vraagt doorzettingsvermogen, maar met deze aanpak en met een gedreven zelfsturend team worden resultaten behaald.

PRES: achtergrond Agile en wanneer je het toepast

Het Agile Manifesto is de basis van kort cyclisch wendbaar werken, als reactie op de "waterval" methode. Lees hier over de achtergronden, waarbij continue verandering en aanpassingen in korte sprints de normaalste zaak van de wereld zijn.